Ram ram je sawa Prmo drama je Kub sawa kro Kub Dan daksna doDukhewo ke sawa krna Hamara parm kartbya hi o kohi Bhe prkrete jeb ho
Bukai KO Aan pyasai KO pani Jy Shri Nrayan swami je
Jy Hind Jy Bharat

+5 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Ramesh Chand Vsisth Aug 29, 2018

+15 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Ramesh Chand Vsisth Aug 25, 2018

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Ramesh Chand Vsisth Aug 22, 2018

+11 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 12 शेयर