મહેશ Mar 23, 2018

"સમર્પણ હોય ત્યારે જ રીસામણું શોભે છે,
ટુંક મા કહીયે તો,
રીસામણું ય રાધા નું શોભે, કૈકેયી નું નહીં !!"✍🏻

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Mar 13, 2018

*🌹🌹.ફુલ છાયા.🌹🌹*
💢⭕‼♨‼⭕‼💢

*સારી યાદોનો ક્યાં ‘અંત’ જ*
*હોય છે સહેજ પ્રયત્ન કરો*
*એટલે ‘જીવંત’ જ હોય છે...*
*કોઈ ખુશીમાં રડ્યું છે તો*
કોઈ દુઃખીમાં રડ્યું છે.....
*ગજબ ખેલ છે જિંદગીનો*
*કોઈ વિશ્વાસ માટે રડ્યું છે*
તો કોઈ *વિશ્વાસ* કર...

(पूरा पढ़ें)
+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 27, 2018

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 26, 2018

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿 ​​​ 🌴🌴​​
*दुनियां से बात करने के लिये*
*फोन 📞की जरूरत होती है !*
🌹 और 🌹
*प्रभु 🙏 से बात करने के लिये*
*मौन 😞की जरूरत होती है।।*
फोन से बात करने पर
...

(पूरा पढ़ें)
+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 19, 2018

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે, તેમની સોળ હજાર એક સો આઠ પત્નીઓ હતી. કારણ એ છે કે, નરકાસુરની કેદમાં હજારો રાજકુમારીઓને જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે મુક્ત કરાવી ત્યારે બધી જ રાજકુમારીઓએ શ્રીકૃષ્ણને પોતાના પતિ માની લીધા અને શ્રીકૃષ્ણે પણ તે રાજકુમ...

(पूरा पढ़ें)
+5 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 19, 2018

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 18, 2018

Good morning
Jay shree krishna all

हे मेरे प्यारे

मै भक्ति करूँ और फिर तु मुझे अपनाए

तो मुझ पागल के नसीब में तो कभी ऐसा दिन ही ना आए

मजा तो तब है प्यारे मैं तुझे याद करूँ और तु आकर मुझ से लिपट जाए

सुन्दर मुखड़े का लेने दे नजारा
कि तेरा क...

(पूरा पढ़ें)
+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 16, 2018

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर