મહેશ Mar 23, 2018

"સમર્પણ હોય ત્યારે જ રીસામણું શોભે છે,
ટુંક મા કહીયે તો,
રીસામણું ય રાધા નું શોભે, કૈકેયી નું નહીં !!"✍🏻

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Mar 13, 2018

*🌹🌹.ફુલ છાયા.🌹🌹*
💢⭕‼♨‼⭕‼💢

*સારી યાદોનો ક્યાં ‘અંત’ જ*
*હોય છે સહેજ પ્રયત્ન કરો*
*એટલે ‘જીવંત’ જ હોય છે...*
*કોઈ ખુશીમાં રડ્યું છે તો*
કોઈ દુઃખીમાં રડ્યું છે.....
*ગજબ ખેલ છે જિંદગીનો*
*કોઈ વિશ્વાસ માટે રડ્યું છે*
તો કોઈ *વિશ્વાસ* કર...

(पूरा पढ़ें)
+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 27, 2018

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
મહેશ Feb 26, 2018

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿 ​​​ 🌴🌴​​
*दुनियां से बात करने के लिये*
*फोन 📞की जरूरत होती है !*
🌹 और 🌹
*प्रभु 🙏 से बात करने के लिये*
*मौन 😞की जरूरत होती है।।*
फोन से बात करने पर
...

(पूरा पढ़ें)
+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर