Govind Lokhande Aug 14, 2019

"#नाते"- लेखक-अनामिक. "प्रिंस??????" वडील जोरजोरात हाका मारत होते. प्रिंस पळतच आला व विचारलं, "काय झालं बाबा?" "तुला माहित नाही आज तुझी बहिण रश्मी येणार आहे ? ती आपल्या सर्वांसोबत आपला वाढदिवस साजरा करणार आहे... आता लवकर जाऊन आपल्या बहिणीला घेऊन ये. आणि ऐक.... तू आपली नवी गाडी घेऊन जा, जी तू काल खरेदी केली आहे.... तिला चांगले वाटेल." "पण माझी गाडी सकाळीच माझा मित्र घेऊन गेला आहे. आणि तुमची गाडी पण ब्रेक चेक करायचे आहेत म्हणून ड्रायवर घेऊन गेला आहे." वडील - "ठीक आहे, तर तू कुणाची तरी गाडी घेऊन किंवा भाड्याची गाडी करून स्टेशन वर जा. तिला खुप आनंद होईल." प्रिंस - "अहो ती लहान आहे का जी येऊ शकणार नाही ? टॅक्सी नाहीतर आटो करून येऊन लागेल. तुम्ही कशाला काळजी करताय ...." वडील - "तूला लाज नाही वाटत असे म्हणतांना ? घरात गाड्या असूनही घरची मुलगी कुण्या टॅक्सी किंवा आटो ने येईल ?" प्रिंस - "ठीक आहे, मग तुम्ही जा. मला खुप काम आहे. मी नाही जाऊ शकत..." वडील - "तूला आपल्या बहिणीची थोड़ीही फिकीर नाहीं ? लग्न झाले तर काय बहिण परकी झाली... आपले सर्वांचे प्रेम मिळवण्याचा तिला हक्क नाही? तुझा जितका अधिकार आहे या घरावर तेवढाच तुझ्या बहिणीचा ही आहे. कोणतीच मुलगी किंवा बहीण माहेर सोडल्यावर परकी होत नाही." प्रिंस - "पण माझ्यासाठी ती परकी झाली आहे आणि या घरावर फक्त माझाच अधिकार आहे." तडाक ...अचानक वडिलांनी हात उचलला प्रिंस वर... आणि तितक्यात आई ही आली. मम्मी - "तुम्हाला काही वाटते का, तरुण मुलावर हात उचलतात का?" वडील - " तु ऐकले नाही तो काय म्हणाला ते ? आपल्या बहिणीला परकी म्हणतो.... ही तीच बहीण आहे जी याच्या शिवाय एक क्षण ही राहू शकत नव्हती, सतत याची काळजी करायची. तिला खर्चायला दिलेल्या पैशांतून वाचवून याच्यासाठी काही ना काही विकत आणून देत होती. लग्न करून जातांना आपल्यापेक्षा याच्या गळ्यात पडून रडत होती. आणि हा आज तिलाच परकी म्हणतो?" प्रिंस -(हसत) "आत्यांचा ही आजच वाढदिवस आहे पप्पा... त्या किती तरी वेळा या घरी आल्या पण हमेशा आटो ने आल्या आहेत.‌... तुम्ही कधीही आपली गाडी घेऊन त्यांना आणायला गेला नाही.... मानले की आज त्यांची परिस्थिती बिकट आहे पण काल त्या पण खूप श्रीमंत होत्या. तुम्हाला, मला, या घराला त्यांनी भरभरून मदत केली आहे. आत्या ही याच घरातून गेल्या होत्या मग रश्मीदिदी आणि आत्यांमध्ये फरक कसा? रश्मी माझी बहिण आहे तर आत्या ही तुमची बहिण आहेत." तेवढ्यात बाहेर गाड़ी थांबल्याचा आवाज आला.... तोपर्यंत पापा प्रिंस च्या बोलण्याने पश्चातापाच्या आगीत होरपळून रडायला लागले आणि इकडे रश्मी पण पळत येऊन पप्पा मम्मी च्या गळ्यात पडली... त्यांचे चेहरे बघून तिने विचारलं, "काय झालं पप्पा?" पप्पा - "तुझा भाऊ आज माझा ही पप्पा झाला." रश्मी भावाकडे बघून, "ए वेड्या... नवी गाडी ना? खूपच चांगली आहे... मी ड्रायवर ला मागे बसवून स्वतः चालवून आणली आहे आणि रंग ही माझ्या आवडीचा आहे." प्रिंस - "वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिदी... ती तुमची गाड़ी आहे आणि आमच्याकडून ही वाढदिवसाची भेट आहे.." रश्मी हे ऐकताच खुशीने नाचू लागली. तेव्हाच आत्या पण आत आली. आत्या - "काय दादा तुम्ही पण ना ??? फोन नाही, कळवले नाही, अचानक पाठवून दिली गाडी..... आनंदाने पळतच आली आहे. असे वाटले जसे बाबा आजही जिवंत आहेत...." इकडे पप्पा आपल्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी प्रिंस कडे पहात होते. प्रिंसने पप्पांना गप्प रहाण्याचा इशारा केला. इकडे आत्या म्हणत होती, "मी किती भाग्यवान आहे कि मला वडीलांसारखा भाऊ मिळाला, देव करो मला प्रत्त्येक जन्मात तुम्हीच भाऊ म्हणून मिळोत......" पप्पा-मम्मी ला समजून चुकलं होतं कि ... ही सर्व प्रिंस ची करामत आहे, पण आज परत एकदा नात्यांचा बंध मजबूत होतांना बघून आतल्याआत आनंदातिरेकाने रडू लागले. त्यांना आता पुर्ण विश्वास झाला होता की मी गेल्यानंतर ही माझा प्रिंस नात्यांचा सदैव सांभाळ करेल..... _मुलगी आणि बहीण दोन अनमोल शब्द आहेत. ज्यांचे वय खूपच कमी असते, कारण लग्नानंतर एक मुलगी आणि बहीण कुणाची पत्नी तर कुणाची वहिनी आणि कुणाची सून बनून रहाते._ _मुली बहुतेक यासाठीच माहेरी येत असतील की.... त्यांना पुन्हा बेटी आणि बहीण शब्द ऐकायचे खूप मन करत असेल._ लेखक- अनामिक. (कुणी लिहिलं ते माहीत नाही पण प्राप्त प्रतिक्रिया मुळ लेखकास सादर समर्पित. मुळ 'हिंदी' भाषेतील लेखाचा मी केलेला स्वैर मराठी अनुवाद.. -मेघःशाम सोनवणे,)

+13 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 15 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

+14 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

+13 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

गीतागाथादासबोध.अकोला.दि.१४.८.०१९. दशक१ समास ७ कवेश्वरस्तवन ओवी ६ते १०. की हे कल्पनेचे कल्पतरु / की हे मोक्षाचे मुख्य पडीभरु/ नाना सायोज्यतेचे विस्तारु / विस्तारले /६/श्रीराम. की हा परलोकीचा निज स्वार्थु /की हायोगीयांचागुप्तपंथु/ नाना ज्ञानियाचा परमार्थु / रुपासी आला /७/श्रीराम. की हे नीरंजनाची खूण / की हे निर्गुणाची वोळखण/ माया विलक्षणाचे लक्षण /ते हे कवी /८/ श्रीराम. की हाश्रुतीचा भावगर्भ/की हा परमेश्वराचा अलभ्य लाभ/ नातरी होये सुल्लभ / निजबोध कविरुपे/९/श्रीराम. कवि मुमुक्षुचे अंजन / कवि साधकाचे साधन / कवि सिद्धाचे समाधान / निश्चयात्मक /१०/श्रीराम. अर्थः- ६).कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करतो.कविराज कल्पवृक्षाप्रमाणे आपल्या कल्पनाविलासाद्वारे मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करणारे कल्पवृक्षच आहेत. ७)मनुष्याचा जन्म परमार्थ प्राप्तीसाठी आहे.परमार्थाची वाट दाखविणारे कविराज वाटाडे आहेत.योग मार्गाचा पथ दाखविणारे दिपस्तंभ आहेत.माऊली ज्ञानेश्वरानी आतिशय रहस्यमय असलेला वेदातील ध्यान मार्ग सामान्य मनुष्यासाठी मराठी भाषेत प्रगट करुन सामान्य जनासाठी ध्यान मार्गाची द्वारे खुली केली.अनेक प्रकारच्या मुक्तीचे मार्ग दाखविणारे मार्गदर्शक कवी आहेत. ८)कविराज निराकार निर्गुण परमात्म्याचे सगुण रुप असणारे निरंजन रुप आहेत.योगमार्गाचे रहस्य सांगणारे आचार्य आहेत. मायाशक्तीचे खरे स्वरुप सांगणारे धर्माचार्य आहेत. ९).कवि श्रुती स्मृती पूराणाचा गुह्यार्थ सांगुन निर्गुण निराकार परमात्म्याचे सगुण रुप दाखविणारे आत्मज्ञानी आहेत. १०).आत्मज्ञानी साक्षातकारी कवि मुमुक्षु साधकांना मार्गदर्शन करणारे सदगुरु आहेत.तसच सिद्ध साधकानाही निश्चयात्मक बुद्धीच दान देतात. पुढे सुरु.....

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

सुषमा स्वराज यांच्या देहावसनानंतर जे मेसेज आले त्यात अनेकांनी लिहिले होते की आजकालच्या मुलींनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी की त्यांचा पेहराव इतका साधा परिपूर्ण होता की कपाळावर ठसठशीत कुंकू चांगले मोठे घसघशीत मंगळसूत्र लांब बाह्यांचा ब्लाउज केसात कुंकू उत्तम पाचवारी साडी तीक्ष्ण नजर ... व्यक्तिमत्व विकासासाठी आपली हुशारी आपले कर्तृत्व जगाला दाखविण्यासाठी हा साधा सुधा पेहराव त्यांना कमीपणाचा वाटला नाही आपले काम चोख पार पाडताना त्यांची वस्त्रभूषा कुठेही आड आली नाही अस्खलीत उर्दू कानडी हिंदी इंग्रजी कानडी बोलताना भाषणे करताना लोकसभेत मुद्दे मांडताना त्यांचा हा साधासुधा वेष कुठे आड आला नाही मोठं होण्यासाठी व्यक्तिमत्व विकासासाठी बॉब कट बॉय कट जीन ची उसवलेली फाटकी तुटकी भोके पडलेली धागेदोरे लोम्बत असणारी पॅन्ट शॉर्ट पॅन्ट लागत नाही श्रीमंती कॉस्मेटिक्स लागत नाहीत लेगिन्स पलाझो वनपीस बॅकलेस खांद्यावरून ओघळणारे टॉप्स लागत नाहीत लॉन्ग स्कर्ट शॉर्ट स्कर्ट सिगार पॅन्ट जाळीदार कॉटन टी शर्ट लागत नाहीत सद्विचारांचा झेंडा उत्तुंग फडकविण्यासाठी कुठलीही नवीन फॅशन लागत नाही.... धन्य ती सुषमा तिचा आदर्श घ्यावा 👏👏👏👏

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

*🌸श्री स्वामी समर्थ*🌸 *🚩आज नारळी पौर्णिमा (दु.०३.४५नंतर)🙏* *🌼जय सद्गुरु!!*🙏 *🌷 चिंतन : १४.८.२०१९* 🔥🔥🔥 *🌲मनीचे भाव ओळखायला स्वतःपासून सुरूवात करावी. स्वत:चे चुकते कुठे हे पाहावे. दुःख भोगण्याची मला पाळी आली, म्हणजे माझे काहीतरी चुकलेच असे समजावे. ज्याला दु:खाचा त्रास होत नाही, तोच खरा समाधानी. ’मी दररोज नामस्मरण करतो, अनेक वर्षे माझी सेवा चुकली नाही, असे आपण म्हणतो; पण 'मी हे सर्व करतो’ अशी सारखी आठवण ठेवली तर काय उपयोग ? मी मेहनत घेतो पण थोडक्यात नासते, ते या अभिमानामुळेच ! जोपर्यंत अभिमान सोडून भगवंताचे स्मरण मी करीत नाही तोपर्यंत त्याला ’स्मरण’ कसे म्हणावे ? भगवंताशिवाय इतर जाणीव ठेवून, मी त्याच्याशी अनन्यपणे वागतो असे कसे म्हणता येईल ? तुमची ही बुद्धी नष्ट झाल्याशिवाय तरणोपाय नाही. सद्गुरूंनी, संतांनी सांगितलेल्या मार्गाने जावे म्हणजे मार्ग सापडतो. खरी तळमळ लागली म्हणजे मार्ग दिसतो. आणि खरी कळकळ असली म्हणजे त्यात प्रेम निर्माण होते. भगवंताने माझी आपत्ती दूर करावी, हे म्हणणे वेडेपणाचे आहे. संकटे, आपत्ती आल्या म्हणून भगवंताला विसरणे हे केव्हाही योग्य नाही. देहबुद्धीचा नाश नामाच्या स्मरणात आहे खास ! 'नामात प्रेम येत नाही' याचा विचार करीत राहिलो तर नामाचाच विसर पडतो, हे कुठे ध्यानात येते ! उगीच विचार करीत बसू नये. समुद्र ओलांडून जाण्याकरिता रामाचे नाव घेऊन जी वीट ठेवली ती तरली, हे लक्षात ठेवा.*🌹🙏

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Govind Lokhande Aug 14, 2019

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 25 शेयर