ௐ நமசிவாய.: நாம் தினந்தோறும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் எத்தனையோ தவறுகள் செய்கிறோம்.மனதால் கெட்டதை நினைக்கிறோம். வாக்கால் மற்றவர்களைப் புண் படுத்துகிறோம்.* சுயநலம் அதிகரிக்கும்போது செய்யும் காரியங்கள் தவறு மயமாக ஆகிவிடுகின்றன. கவனம் இப்படித் திசைமாறிப் போகும் போது என்றாவது ஒரு நாள் அதற்கான தண்டனையை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும்.* நம்மைத் தினமும் காப்பாற்றும் தெய்வத்தை நினைக்காமலும் வழிபடாமலும் காலத்தை வீணாகப் போக்கும் பிழை அந்த தெய்வத்தால் மட்டுமே மன்னிக்கக் கூடியது.* அப்பிழைகளை நமக்குப் புரியும்படி ஒரே பாடலில் எளிமையாகக் காட்டுகிறார் பட்டினத்தார் .இப்பாடல் காஞ்சி ஏகாம்பரநாத சுவாமி மீது பாடப்பெற்றது. *கல்லாப் பிழை:* *இறைவனைப் பற்றிய நூல்களைப் படித்து அதன்படி வாழ்க்கையை நடத்தாமல் இருப்பது ஒரு பிழை. இதையே கல்லாப் பிழை என்கிறார் பட்டினத்தார்.* *கருதாப்பிழை:* *இறைவனைப் பற்றிய எண்ணமே இல்லாமல் வாழ்வதும் பிழையே.* *கசிந்துஉருகி நில்லாப்பிழை:* *இறைவனது கருணையை எண்ணி எண்ணிக் கசிந்து மனம் உருகி வாழாவிட்டால் அதுவும் பிழையே.* *நினையாப்பிழை:* *இறைவனை மறப்பது நன்றி மறப்பதற்கு சமம். அப்படிப்பட்ட நாட்கள் பிறவாத நாட்கள் என்கிறார் அப்பர் சுவாமிகள்.* *பஞ்சாக்ஷரஜபம் செய்யாதபிழை:* *முன்பெல்லாம் பஞ்சாக்ஷர ஜபம் செய்யாத வீடுகள் மிகக் குறைவாக இருந்தது. அதற்கு மேல் மந்திரம் வேறு எதுவும் இல்லாததால் நான்கு வேத நடுவில் இருக்கும் மகிமை உள்ள இந்த மந்திரத்தைப் பெரியோர்கள் ஜபிக்கும்படிச் சொன்னார்கள் .ஆதலால் இதைச் செய்யாமல் இருப்பது பெரிய பிழை ஆகிறது.* *துதியாப்பிழை:* *தோத்திரங்களால் துதித்தல் மிகவும் முக்கியமானது. தேவர்களும் அசுரர்களும் முனிவர்களும் பிறரும் செய்த தோத்திரங்கள் ஏராளமாகப் புராணங்களில் காணப்படுகின்றன. இறைவனை அவனது நாமங்களால் துதித்தால் பிழைகளை மன்னித்து அருள்வான். அப்படித் துதிக்காமல் இருப்பது தவறு அல்லவா?* *தொழாப்பிழை:* *தெய்வம் நமக்குத் தந்த கைகள் அவனைத் தொழுவதற்கே ஏற்பட்டவை. மனிதர்களைத் தொழுதுவிட்டுத் தெய்வத்தை தொழாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். இதனால் பெரிய பிழை செய்தவர்கள் ஆகிறார்கள். இப்படியாகப் பல பிழைகளை நாள்தோறும் செய்கிறோம். இதைத் தெய்வத்தைத் தவிர யாரால் மன்னிக்க முடியும்? இப்பொழுது முழுப் பாடலையும் பார்ப்போம்.* *"கல்லாப் பிழையும் கருதாப் பிழையும் கசிந்துருகி* *நில்லாப் பிழையும் நினையாப் பிழையும்* *நினஞ்செழுத்தைச் சொல்லாப் பிழையும்* *துதியாப் பிழையும் தொழாப் பிழையும்* *எல்லாப் பிழையும் பொறுத்து அருள்வாய் கச்சி ஏகம்பனே."* என்பது அந்த அற்புதமான பாடல். தினமும் இப்பாடலைச் சொல்வதை இன்று முதல் வழக்கமாகக் கொள்வோமா?

+12 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 5 शेयर

மனகவலை இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனிதர்களுக்குமே மனக்கவலை என்பது பொதுவானதாக உள்ளது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கவலைகள் உள்ளது. ஒரு கவலை தீர்ந்தால் மறு கவலை வந்து சேர்ந்துவிடுகிறது. அதிகமான கவலை என்பது கவலை நோயாகும். மேலும் எல்லா நோய்களுக்கும் மூலகாரணமாக இருப்பது மனக்கவலையே ஆகும். சரி இந்தக் கவலை நோயிலிருந்து எப்படி தன்னை மீட்டெடுத்து கொள்வது என்றால், தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடியைப் பொருந்தி வாழ்கின்றவர்களுக்கு அல்லாமல், மனக்கவலையை தீர்க்க இயலாது. திருவடி என்பதுஆன்மீகக் கருத்துக்கள் ஆகும். ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடி என்பது ஒருவர் பேசிய ஆன்மீக கருத்தை மற்றவர் பேசிய ஆன்மீக கருத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது. ஒருவர் கேட்ட ஆன்மீகக் கருத்தை மற்றவர் கேட்ட ஆன்மீக கருத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது. ஒருவர் எழுதிய ஆன்மீக கருத்தை மற்றவர் எழுதிய ஆன்மீக கருத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது. ஒருவர் படித்த ஆன்மீக கருத்தை மற்றவர் படித்த ஆன்மீக கருத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது. இவ்விதம் தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத கருத்தோடு, பொருந்தி வாழ்பவர்களுக்கு மனக்கவலை ஏற்படுவதில்லை. பொருந்தி வாழுதல் என்பது அந்தக் கருத்துப்படி கடைபிடித்து வாழுதல் ஆகும்.

+12 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 8 शेयर

சாயி நாமம் மலைபோன்ற பாவங்களையும் அழிக்கும் "என்னுடைய நாமத்தை இடைவிடாது ஜபம் செய்துவந்தால், அக்கரை சேர்ந்துவிடுவீர்கள்; வேறு உபாஸனை ஏதும் தேவையில்லை; அதுவே மோக்ஷத்தை அளிக்கும். எவர் என்னுடைய நாமத்தை சதாசர்வகாலமும் ஜபிக்கிறாரோ, அவர் எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார் . எனக்கு அவர் மிகச்சிறந்த மனிதரைவிடச் சிறந்தவராகின்றார்." -ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா. சாயி நாமம் மலைபோன்ற பாவங்களையும் அழிக்கும்; சாயி நாமம் கோடிக்கணக்கான தீயநாட்டங்களை நாசம் செய்து நிர்மூலமாக்கும். சாயி நாமம் காலனின் கழுத்தை நெறிக்கும்; ஜனனமரணச் சூழலிலிருந்து விடுவிக்கும். இவ்வளவு மகிமை வாய்ந்தசாயிநாமத்தை பக்தர்கள் தினமும் பத்து நிமிடமாவது சொல்லவேண்டும். பிரயத்தனமாக , செய்கிறோம் என்ற உணர்வுடன் செய்யப்படும் நாமஜபம் மிக உன்னதமானது. பிரயத்தனம் இன்றிச் செய்யப்படும் நாமஜபமும் சோடைபோவதில்லை. எதிர்பாராமல் நாக்கில் தோன்றினாலும், நாமம் தன்னுடைய பிரபாவத்தை வெளிப்படுத்தும். நம்மைப் பரிசுத்தமாக்கிக்கொள்ள சாயி நாமஜபத்தை விட சுலபமான வழி வேறேதும் இல்லை. சாயி நாமத்தை தியானம் செய்வதற்கு நீராடல் தேவையில்லை. நாமம் சடங்குகளுக்கும் சாஸ்திரவிதிகளுக்கும் உட்பட்டதன்று. சாயிநாமம் என்றும் எப்பொழுதும் பவித்திரமானது. " ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி ஜெய ஜெய சாயி "

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

கலங்காதே மனமே.!? ... ❗தகப்பனே கொலை செய்ய முயற்சித்த போதும் *ப்ரஹ்லாதன்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗சுடுகாட்டு வெட்டியானுக்கு அடிமையாக்கிய போதும் *ராஜா அரிச்சந்திரன்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗பெற்ற பிள்ளையே கேவலப்படுத்திய போதிலும் *கைகேயி* மனம் கலங்கவில்லை... ❗உறவினர்களே சபை நடுவே அசிங்கப்படுத்திய போதும் *விதுரர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗அம்புப்படுக்கையில் வீழ்ந்த போதிலும் *பீஷ்மர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗இளம் விதவையான சமயத்திலும் *குந்திதேவி* மனம் கலங்கவில்லை... ❗தரித்ரனாக வாழ்ந்த சமயத்திலும் *குசேலர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗ஊனமாகப் பிறந்து ஊர்ந்த போதிலும் *கூர்மதாஸர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗பிறவிக் குருடனாக இருந்தபோதிலும் *சூர்தாஸர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗மனைவி அவமானப்படுத்திய போதிலும் *சந்த் துகாராம்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗கணவன் கஷ்டப்படுத்திய போதும் *குணவதிபாய்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗இருகைகளையும் வெட்டிய நிலையிலும் *சாருகாதாஸர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗கைகால்களை வெட்டிப் பாழுங்கிணற்றில் தள்ளியபோதும் *ஜயதேவர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗மஹா பாபியினிடத்தில் வேலை செய்த போதும் *சஞ்சயன்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗பெற்ற பிள்ளையை பறிகொடுத்த போதும் *பூந்தானம்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗கூடப்பிறந்த சகோதரனே படாதபாடு படுத்தியபோதும் *தியாகராஜர்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗நரசிம்மர் சன்னிதியில் விஷ தீர்த்தம் தந்த போதும் *மஹாராஜா ஸ்வாதித் திருநாள்* மனம் கலங்கவில்லை... ❗சோழ ராஜனின் சபையில் கண்ணை இழந்த பின்பும் *கூரத்தாழ்வான்* மனம் கலங்கவில்லை... *எப்படி முடிந்தது இவர்களால்..?* ரகசியம்... *தங்களோடு இறைவன் எப்பொழுதும் இருக்கின்றான் என்று உணர்ந்ததால்...* கடவுள் எப்பொழுதும் கூடவே இருக்கிறான் என்று உணர வழி? *ஆழ்ந்த நம்பிக்கை...* அந்த நம்பிக்கை ஏற்பட வழி..? *முதல் வழி...* (சொல்லறிவு) அறிஞர்கள், ஞானிகள் மற்றும் சான்றோர்களின் கூற்றை மனபூர்வமாக ஏற்று கொள்ளுதல்... *இரண்டாம் வழி...* (சுய அறிவு) மன அமைதியுடன், நடுநிலை உணர்வுடன், ஆழ்ந்த சிந்தனையில் புத்தி பல வகைகளில் ஆய்வு செய்து, உண்மை விளங்கும் போது மனம் தெளிவடைந்து... அப்போது ஏற்படுவது... நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பின்... மனம் செல்ல வேண்டிய பாதையில் சரியாக சென்று, உடல் மற்றும் மன ஆற்றலை பெருக்கி கொள்ளும் பயிற்சியாக... தொடந்து செய்யப்படும் பிரார்த்தனை முறைகள்... அந்த பிரார்த்தனைகள்... *மந்திரமாக இருக்கலாம்...* *கீர்த்தனைகளாக இருக்கலாம்...* மேலும், அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக விளங்கும் *"அன்பும், அறநெறியும், உண்மையும், சத்தியமும், நியாய தர்மங்களை காக்கும் பண்புகளாகவும்..."* இருக்கலாம். இவற்றை மாறாமல் கடைபிடித்தால்... வாழ்வில் தோன்றும் எந்த சங்கடங்களையும் எளிதில் கடக்கலாம்... என்ன நடத்தாலும், எதை இழந்தாலும், *"ஆத்ம திருப்தியுடன் செய்யும் செயல்களே ஆத்ம பலத்தை தரும்..."* அந்த ஆத்ம பலமே... எதையும் தாங்கும் சக்தி... ஆதலால் ... *விடாது நாம ஜபம் செய்வோம்...* *திடமாக பகவானை வழிபடுவோம்...* *அன்பே கடவுள் என போற்றுவோம்...* *உறுதியுடன் உண்மையாக இருப்போம்...* இதனால் பெற்றிடுவோம்... மனஅமைதியும், அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையையும்... நற்றுணையாவது நமசிவாயமே... ஓம் நமசிவாய...

+11 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 23 शेयर

ஓம் சாய்ராம் ! குருவை எப்போது வேண்டுமானாலும் வணங்கலாம். எப்போதெல்லாம் நினைப்பு வருகிறதோ... அப்போதெல்லாம் வணங்கலாம். உன்னை கைகூப்புகிறேன். எனக்கு இதைக் கொடு என்று குருபகவானிடம் கேட்கத் தேவையில்லை. உனக்கு ஆள் உயர மாலை அணிவிக்கிறேன். எனக்கு இதை பண்ணிக் கொடு என்று இறைஞ்ச வேண்டாம். மணக்க மணக்க நைவேத்தியம் படைத்தேன். அது கொடு… உன் மந்திரத்தை ஜபித்தேன். இதைச் செய்… என்று குருபகவானிடம் மளிகை லிஸ்ட் போல், பட்டியல் போட வேண்டியதே இல்லை நமக்கு என்ன தேவை. நமக்குக் கூடத் தெரியாது. ஆனால் குருபகவானுக்குத் தெரியும். நமக்கு என்ன வழங்க வேண்டும். குருபகவானுக்குத் தெரியும். என்ன கொடுத்தால் மகிழ்வோம். எது கிடைத்தால் நிம்மதியாக இருப்போம். சத்குரு அறியாமலா இருப்பார். நம்பிக்கை ! பொறுமை !

+13 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 3 शेयर

Om sai ram... !!*தீப தீட்சை*!! **************** வீட்டில் எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிய முறை ஒன்றை பற்றி இன்று விரிவாக சித்தர்களின் குரலில் சொல்லப் போகிறேன். நாம் நம் பூஜை அறையில் தினமும் தீபம் ஏற்றுவோம். அந்த தீப ஒளியை தினமும் 15 நிமிடம் பார்த்து வந்தால் பல நன்மைகளை அடையலாம். அந்த தீபத்தில் இருந்து வரும் ஒளியை கண் அசைக்காமல் பார்க்க வேண்டும். அப்படி பார்க்கும் போது, நமது மனமும் அடங்கும், கண்களுக்கும் மிகவும் நல்லது. கிட்டப்பார்வை மற்றும் தூரப்பார்வை, கண் எரிச்சல் போன்ற பல நோய்கள் சரியாகும். எவ்வளவு மனம் பாரமாக இருந்தாலும் சரி குறைந்துவிடும். பல பிரச்சனைகளுக்கு பதில் கிடைக்கும் என்பது மிகப்பெரிய உண்மையாகும். நமக்கே தெரியாமல் அதில் இருந்து நிறைய சக்திகள் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த சக்தி என்ன மாற்றத்தை தரும் என்பதை பற்றி கூறுகிறேன். 1.மனக் கவலை தூள் படும் 2.முடிவு எடுக்கும் திறன் ஏற்படும் 3.கண்கள் புத்துணர்ச்சி பெறும் 4.நாம் புதிய தெம்புடன் காணப்படுவோம் 5.ஆசைகள் நம்மை அடக்குவது போய், நாம் ஆசைகளை அடக்கிவிடுவோம் 6.ஒரு புதிய மனிதராய் காணப்படுவோம் 7.ஒற்றைத்தலைவலி சரியாகும் எனவே எல்லோரும் இதை தினமும் குறைந்தது 15 நிமிடம் அதற்கு மேலும் செய்யலாம். தொடர்ந்து செய்து வந்தால் பலன் அடைவது நிச்சயம் Om sai ram.

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

#தர்மம்_சாஸ்திரம். ஒரு ஜீவன் மரித்த மூன்று நாள் வரை #நீரிலும் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு #அக்னியிலும் அடுத்த மூன்று நாட்கள் #ஆகாயத்திலும்_வசிக்கிறது. இந்த 9 நாட்களிலும் ஒவ்வொரு நாளும் தன் வீட்டிற்கு துக்கம் கேட்கப்போவோர் வருவோரை #பார்த்துக்கொண்டு #நிற்கிது. 10வது நாளில் நம் #வீட்டிற்குள்_அந்த_ஜீவன் #வருகிது. ஆகவே தான் பத்தாம் நாள் காரியம் முக்கியம் என இந்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. 11வது 12வது நாளில் #நம்மால்_கொடுக்கப்படும் #பிண்டத்தை_உண்கிறது. 13வது நாள் தான் யம கிங்கரங்கள் கயிற்றால் இந்த ஜீவனை கட்டி இழுத்துச்செல்ல #தன்_வீட்டை_பார்த்து கதறிய வண்ணம் நாள் ஒன்றுக்கு 247 காத தூரம் #பகலிலும்_இரவிலும் #செல்கிறது. இவ்வாறு நடந்து செல்லும்பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு பசி தாகம் அதிகம் ஏற்படும் #பசியோடு_நடந்து செல்லும் அந்த ஜீவன் மாதத்தில் ஒரு நாள் அதாவது அந்த ஜீவன் #இறந்த_திதியன்று ஓரிடத்தில் தங்க #அனுமதி_அளிக்கப்படும். ஆகவே ஒரு ஜீவன் இறந்த பின் ஒவ்வொரு மாதமும் இறந்த திதியன்று மாசிகாபிண்டம் கொடுத்து அந்த ஜீவனின் பசியை போக்க #உங்களை_வாழ்த்தும். #இவ்வாறு 12 மாதங்களும் வரக்கூடிய #திதியன்று_பிண்டம் கொடுத்து அந்த #ஜீவனின்_பசியை_போக்க_வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு ஆண்டு காலம் நடந்து செல்லும் #அந்த_ஜீவன்_ஒரு_ஆண்டு நிறைவடைந்தவுடன் யமபுரத்தை அடைகிறது. #உடலிலிருந்து_நீங்கி #ஆன்மா_யமபுரிக்கு செல்வதற்கு ஓர் ஆண்டு காலம் பிடிப்பதால் #அந்த_வீட்டில்_ஓர் ஆண்டுக்கு குதூகுலம், #கொண்டாட்டம் #சுப_காரியம்_கூடாது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. ஒரு ஜீவன் பாவம் செய்திருப்பின் கர்மத்தால் ஆகிய சரீரம் பெற்று #யமபுரம்_செல்கிறது. அந்த ஜீவன் புண்ணியம் செய்திருப்பின் சூரிய மண்டலம் மார்க்கமாக #பிரம்மலோகம்_செல்கிறது. எளிய முறைய #சரணாகதி_விளக்கம்:- மாட்டு வண்டிக்கு உயிர் இல்லை மாட்டுக்கு உயிர், அறிவு இரண்டும் உண்டு ஆனால்..... #வண்டிக்காரன் உயிரில்லாத வண்டியை.... அறிவுள்ள மாட்டுடன் பூட்டி.. எந்த இடம் செல்ல வேண்டும்... என்பதை தீர்மானித்து, வண்டியை செலுத்துவான். *எவ்வளவு தூரம்...* *எவ்வளவு நேரம்...* *எவ்வளவு பாரம்...* அனைத்தையும் *#தீர்மானிப்பவன் #வண்டிக்காரன்_மட்டுமே*! அறிவிருந்தும்..... சுமப்பது தானாக இருந்தாலும் மாட்டால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது... அதுபோல.... உடம்பு என்ற ஜட வண்டியை ஆத்மா, உயிர் என்ற மாட்டுடன் பூட்டி கடவுள் என்ற வண்டிக்காரன் ஓட்டுகிறான்.... #அவனே தீர்மானிப்பவன் *அவன் இயக்குவான்..* *மனிதன் இயங்குகிறான்* : *எவ்வளவு காலம்.. ::எவ்வளவு நேரம்.. :எவ்வளவு பாரம்.. தீர்மானிப்பது கடவுளே! இதுதான் நமக்காக கடவுள் போட்டிருக்கும் *டிசைன்..*! இதுதான் கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கும் *அசைன்மென்ட்*..! *இதை உணர்ந்தவனுக்கு துயரம் இல்லை..* *இதை* *உணராதவனுக்கு* *அமைதி இல்லை*. *இருக்கும் காலங்களில்* *இனியாவது #கந்தப்பார் திருவருள் போற்றி நற்கதி பெறுவோமாக.

+12 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 26 शेयर