+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*भगवती महामाया मां वैष्णो देवी जी* 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 *प्रातः कालीन मातृ वन्दन* *********************** *या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता !* *नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः !!* *या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता !* *नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः !!* *या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रुपेण संस्थिता !* *नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः !!* *या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रुपेण संस्थिता !* *नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः !!* *या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रुपेण संस्थिता !* *नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः !!* *!! प्रातः कालीन हार्दिक शत्-शत् नमन !!* *जय हो जगत जननी मां वैष्णो देवी जी* ‼️🌹 *जय माता दी जी*🌹‼️ 🙏🙇🙇🙇🙇🙏

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर