ശുഭദിനം

അനീഷ് Aug 21, 2019

#വന്ദേ #വിനായകം #ശുഭചിന്ത... മനസിന് ശക്തിയില്ലാത്തവർ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും..... കാണുന്നതിനോടും കേൾക്കുന്നതിനോടും എപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാകുമെന്നോർക്കുക..... എത്ര നന്നാക്കിയാലും പിന്നെയും ആളുകളിൽ കുറവുണ്ടാകും, എത്ര ശരിയാക്കിയാലും പിന്നെയും സമൂഹത്തിൽ ശരികേടുകളുമുണ്ടാകും...... അതിനാൽ ക്ഷമാപൂർവം പലതിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ നാം പഠിക്കുക, എല്ലാം ശരിയാക്കാനും എല്ലാവരെയും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതംതന്നെയാണ് നശിച്ചുപോകുന്നത്.... നല്ലതു മാത്രം ചിന്തിക്കുക നന്മക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക....

+19 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 8 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് Aug 21, 2019

+21 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 4 शेयर
Rani. R Aug 21, 2019

+27 प्रतिक्रिया 25 कॉमेंट्स • 0 शेयर