ഇന്ന്

അനീഷ് Sep 20, 2019

*അപൂർവമായി മുപ്പെട്ട് വെള്ളിയും കാർത്തികയും ഒന്നിച്ചു വരുന്നു ; വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ*🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 *സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്തവർ വിരളമാണ്. കരുതലോടെ ജീവിച്ചാലും ചില സമയങ്ങളിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാം.* *സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ലക്ഷ്മീ ദേവിയെ ഭജിക്കണം . എല്ലാ മാസത്തിലെയും കാർത്തിക ദിനം ലക്ഷ്മീ പ്രീതികരമായ കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉത്തമദിനമാണ് . അന്നേദിവസം* *വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ലക്ഷ്മീ ദേവിയെ ഭജിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ  വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ്  വിശ്വാസം.* *2019  സെപ്റ്റംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച  കാർത്തിക നാൾ വരുന്നു . ദേവിക്ക് പ്രധാനമായ വെള്ളിയാഴ്ചയും കാർത്തികയും ഒന്നിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ഈ ദിനത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഇരട്ടി ഫലം നൽകും .കന്നിമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയായ മുപ്പെട്ട് വെള്ളിയായതിനാൽ വിശേഷവുമാണ് . വ്രത ദിനത്തിൽ പ്രഭാതസ്നാന ശേഷം  നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി " ഓം ശ്രിയൈ നമ: " എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുക.* *ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് . സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ലളിതാസഹസ്രനാമം, കനകധാരാസ്തോത്രം എന്നിവ പാരായണം ചെയ്യുക . സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാനും അകാരണമായി കടബാധ്യതയിൽ പെടാതിരിക്കാനും മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം പ്രഭാതത്തിലും* *പ്രദോഷത്തിലും ജപിക്കുക. ദേവീമാഹാത്മ്യം, മഹാലക്ഷ്മീ സ്തവം  എന്നിവ ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം.* *ദശാകാലദോഷമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദോഷശാന്തിക്കുള്ള മാർഗമാണ് കാർത്തികവ്രതം. ദേവിക്ക് പായസം നേദ്യമായി അർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മധുരപലഹാരങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതും നന്ന്. ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഐശ്വര്യവും  ധനധാന്യസമൃദ്ധിയും  മംഗല്യസിദ്ധിയും  ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.*   *കാർത്തികവ്രതാനുഷ്ഠാനം ഇങ്ങനെ?* *മഹാലക്ഷ്മീ പ്രീതികരമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനമായതിനാൽ പൂർണ ഉപവാസം  പാടില്ല. എന്ന് കരുതി അമിത ഭക്ഷണ ആവുകയുമരുത്. കഴിവതും ഭവനത്തിൽ തന്നെ പാകം ചെയ്ത സാത്വിക  ഭക്ഷണമാണ് ഉത്തമം* *ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നേരം മാത്രം അരിയാഹാരം കഴിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റു രണ്ടു നേരങ്ങളിൽ മറ്റു ധാന്യഭക്ഷണങ്ങൾ  ആവാം. ദിനം മുഴുവൻ മഹാലക്ഷ്മീ സ്മരണയിൽ കഴിയുന്നത് അത്യുത്തമം. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദാനധർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ലക്ഷ്മീ പ്രീതികരമായ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ , വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുന്നത് ഉത്തമം.* *കടപ്പാട്* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

+35 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 17 शेयर
jithesh Sep 20, 2019

+19 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+31 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 29 शेयर

പഞ്ച ഋഷി ശില്പികൾ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 ഭഗവാൻ വിശ്വകർമ്മാവ്‌ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദേവി ഗായത്രിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവരുടെ പുത്രന്മാരാണ് മനു, മയൻ, ത്വഷ്ടാവ്, ശില്പി, വിശ്വജ്നൻ. ഇവർ പഞ്ച ഋഷി ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോ പുത്രന്മാരും ഓരോ ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രങ്ങളിലാണ്‌ ജനിച്ചത്‌. മനു സനക ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രത്തിലും, മയൻ സനാതന ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രത്തിലും, ത്വഷ്ടാവ് പ്രജ്ഞ്സ ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രത്തിലും, ശില്പി അഭുവന ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രത്തിലും, വിശ്വജ്നൻ സുപര്ണ്ണ ബ്രഹ്മ ഋഷി ഗോത്രതിലുമാണ് ജനിച്ചത്‌. ഇരുമ്പുപണിക്കാരനായ മനു ഋഗ്വേദവും, മരപ്പണിക്കാരനായ മയൻ, യജുർ വേദവും, ഓട്ശില്പിയായ ത്വഷ്ടവ് സാമവേദവും, കല്പണിക്കാരനായ ശില്പി അഥരവ്വ വേദവും, സ്വർണ്ണപണിക്കാരനായ വിശ്വഗ്നൻ പ്രണവ വേദവും രചിച്ചത് എന്നാണ് സങ്കല്പം.

+19 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 6 शेयर