శంకర

Ravi Kumar Oct 16, 2019

అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ విశేషము దయచేసి పూర్తిగా చదవండి మీరు తెలుసుకుని అందరికీ తెలిసేలా దయచేసి షేర్ చేయండి " సంభవామి యుగే యుగే " ఫేస్ బుక్ పేజి ద్వారా క్షేత్ర దర్శనాలు , పురాణలు , ఇతిహాసాలు, దైవ లీలలు పోస్ట్ చేస్తూ అందరికీ మన సనాతన ధర్మ వైభవాన్ని తెలియజేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము.మీరు కూడా సహకరిస్తే అందరం కలిసి మన ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటుదాం. వీటిని భక్తులందరూ తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ... దయచేసి అందరికీ షేర్ చేయండి తిరుఅణ్ణామలైలో సాక్షాత్తు పరమశివుడే పూర్ణ యోగ సిద్ధలింగ కొండ రూపములో దర్శనమివ్వడంవలన కొండను చుట్టు ప్రదక్షిణం చేయుటయే అతి గొప్ప పూజా విధానమయినది. ఈ నాటికీ కోట్లాది సిద్ధపురుషులు, మహానుభావులు, యోగపురుషులు ప్రతి రోజూ తిరుఅణ్ణామలైని గిరిప్రదక్షిణం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ భూలోకములో అనేక ప్రదేశములలో గిరి ప్రదక్షిణ విధానము ఉన్ననూ రెండు ప్రదేశములలోని గిరి ప్రదక్షిణములు మాత్రమే అత్యంత దైవత్వ ఆకర్షణ కలిగినవిగ ప్రాముఖ్యం పొందెను. ఒకటి హిమాలయాలయందు కైలాస గిరి ప్రదక్షిణము; మరొకటి తిరుఅణ్ణామలై గిరి ప్రదక్షిణం. టిబెట్ దేశమునందు దైవదత్తమైన మహోన్నత జీవితం గడుపుచున్న ‘లామాలు’ (Lamas) అనబడు గొప్ప యోగులు నేటికీ భౌతిక శరీరముతో (physical body) శ్రీ కైలాస పర్వత ప్రదక్షిణము చేయుచున్ననూ, ఆధ్యాత్మిక సూక్స్మ శరీరముతో (spiritual body) తిరుఅణ్ణామలై ప్రదక్షిణముకూడ చేస్తున్నారు. ఇది మాత్రమేనా? ఆయా వారానికి సంబంధించిన గ్రహాధిపతులును, నక్షత్ర దేవతలును తిరుఅణ్ణామలైని గిరి ప్రదక్షిణం చేయుచున్నారు. క్రిములు, జంతువులు, వృక్షములు, కీటకములు మొదలగు ప్రతియొక్క జీవరాసులకుగాను తత్సంబంధిత దేవతలు వారి జాతియొక్క బాగు కోరి తిరుఅణ్ణామలైని ప్రదక్షించుచున్నవి. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీ అగస్త్య మహాముని వంటి సిద్ధ దైవ అవతార మూర్తులుకూడ ఏదో ఒక రూపములో ప్రతిరోజు గిరి ప్రదిక్షిణము చేస్తున్నారు. శ్రీ అంగవ మహర్షి తన 10000 శిష్యగణముతో దట్టగాలీ ప్రదక్షిణ మార్గములో అనేక కోటి యుగాలుగ గిరి ప్రదక్షిణము చేస్తూనే ఉన్నారు. తిరుఅణ్ణామలై పవిత్ర క్షేత్రపు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రత్యేకత ఏమిటనగ పగలైన, రేయైన, సంధ్యైన, ఎండైన, వానైన ఎల్లప్పుడూ ఎవరో ఒకరు గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూనే ఉంటారు ! గంధర్వులు, దేవతలు, మహర్షులు మరియు శివలోకము, విష్ణులోకము వంటి అన్య లోక వాసులుకూడా తిరుఅణ్ణామలైకి విచ్చేసి భూలోక నియతికి తగినట్లు మానవ రూపము ధరించో, లేక ఈగ, చీమ, చిలుక, రంగురంగుల పక్షి, పాము, పశువు, కుక్క వంటి రూపమును దాల్చి సర్వేశ్వరుని ప్రదక్షిణము గావించి మ్రొక్కుతూ ఉండుట వలన గిరి ప్రదక్షిణము చేయువారు ‘మనము ఒంటరిగ వెళుచుంటిమే !’ యని చింతయో, భయమో పడునవసరం లేదు ! తరువాత గిరి ప్రదక్షిణ దర్శనములు, వాటి మహాత్యములు గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం ... దయచేసి అందరికీ షేర్ చేయండి అందరూ భక్తితో " అరుణాచల శివ " అని స్మరించండి ... ఎన్ని సార్లు స్మరిస్తే అంత మేలు చేస్తాడు ఆ అరుణాచలేశ్వరుడు ...

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Raghava Sai Oct 16, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Posi Chanapathi Oct 16, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Posi Chanapathi Oct 16, 2019

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर