शिरडी बाबा

, Haryana, India

Jai sai ram 🙏🌹🌸🌷🌹🙏💐🌸🍀🙏🌸🌲🌿💮🌻🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah Baba sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏 🌹🌸🌷🌹🙏🌹🌸🌷💐💮🌼🌸🌳🙏Sai Nath ji sabka bhala karna 🙏 sabki manokamna puri kar...

(पूरा पढ़ें)
Jyot Flower Pranam +53 प्रतिक्रिया 11 कॉमेंट्स • 15 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌸🌴🌹🙏💐🌼🍀🌴🌼🙏🌻🌾🌿🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah Baba sai namo namah Shirdi sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏🌹🌸🌴🌹🙏🌹🌸🌷🌹🌴💐🙏🌳🌺🌸🌴🙏Sai Nath ji sabki rakhsha karna 🙏 sabka kalyan karna S...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Bell Jyot +83 प्रतिक्रिया 22 कॉमेंट्स • 5 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🙏🙏🙏🙏🙏Sai Ram 🙏 Om Shanti 🙏🌹 Om Shanti 🙏🌹

Belpatra Tulsi Water +70 प्रतिक्रिया 12 कॉमेंट्स • 2 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌸🌴🌷🌻💐🙏🌹 🌸🌻🍀🌿🌸Mahashatabdi Utsav in Shirdi 🙏 Baba ke sundar Darbar ka najara in Shirdi 🙏 Om sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏🌴🌼🌹🌹💮🙏🌿 Happy Dussehra 🙏🌼🌲💞🌺🌸🙏🌼🍁💮🌻🍀🙏🌴🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃...

(पूरा पढ़ें)
Lotus Dhoop Belpatra +102 प्रतिक्रिया 21 कॉमेंट्स • 38 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌸🌴 Sai Baba in Dwarkamahi 🙏🌼🌹🌴💮🙏🌺🌸🌲🌿🍁💐Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹🌸🌷🌹🙏🌹🌸🌴🌹🙏🌷🌿🌳💞💮💞💮🍁💞🌷🍀💞🌾🍃🌸🌹 Baba s...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Dhoop Belpatra +96 प्रतिक्रिया 20 कॉमेंट्स • 57 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌸💮🌸🙏🍁🍀🌺🌴💮🌸🙏🌸💐🌻🌲🙏🌸🍁🌼💐🌾🌼🌷🌳🍃🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai jai sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹🌸🌴🌷🌹💞Baba sabki rakhsha ka...

(पूरा पढ़ें)
Sindoor Jyot Pranam +123 प्रतिक्रिया 31 कॉमेंट्स • 48 शेयर

Jai sai ram 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba ka smadhi din 🙏🌹🌿🌲🌻🌸🌲💮🌺🙏🍀🍁Baba aaj ke din 15 October ko iss sansar se vilin ho gaye lakin aaj bhi Baba hamare sath h...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Like Bell +42 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 26 शेयर