शिरडी बाबा

, Haryana, India

Shubh ratri🙏🌹🌸🌲🌻🙏🏵🌾🌷🌼🌺💮🌳🙏Om Namah Shivaya 🙏 Om sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏 Baba raham najar karna bachon ka palan karna 🙏 sabki rakhsha karna ...

(पूरा पढ़ें)
Dhoop Flower Bell +61 प्रतिक्रिया 17 कॉमेंट्स • 12 शेयर

Shubh Sandhya 🙏🌹💐🌴🙏🍀🌸💮🌳🌻🌾🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹💐🌻🌳Om sai ram 🙏 Sai raham najar karna bachon ka palan karna 🙏🌹Baba sabki rakhsha ...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Jyot Sindoor +68 प्रतिक्रिया 11 कॉमेंट्स • 17 शेयर

Shubh Sandhya 🙏🌹💐🌴🙏🍀🌸💮🌳🌻🌾🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹💐🌻🌳Om sai ram 🙏 Sai raham najar karna bachon ka palan karna 🙏🌹Baba sabki rakhsha ...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Like Flower +40 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 5 शेयर

Shubh Sandhya 🙏🌼🎈🎈🇮🇳🇮🇳🇮🇳🎈🎈🇮 Happy Independence Day 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🎈🇮🇳🇮🇳 🇮🇳 Vandemataram🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳🎈🎈🎈🎈🇮🇳🇮Mera Bharat Mahan hai...

(पूरा पढ़ें)
Dhoop Bell Pranam +70 प्रतिक्रिया 17 कॉमेंट्स • 17 शेयर

Shubh ratri 🙏🌹🌸🌳🍀🙏🌴🍀💮🌼🌻🌺💮💐🌲🌴🍁🌿🌾🍀☘🌿🍃🌴🌿🌾Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹🌾🌴🙏🌸🌹🌼🙏☘🍀🍁🙏🌾🌲🍁🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🍁...

(पूरा पढ़ें)
Like Flower Agarbatti +61 प्रतिक्रिया 21 कॉमेंट्स • 16 शेयर

Shubh Sandhya 🙏🌹🌼🌳💐🙏💮🌸🏵🌲💐🙏Sai ram Sai sham Sai Bagwan Shirdi ke data sabse mahan 🙏🌹🌲🌹🌱💮🙏Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹🌼🌳🌱🌲💥🙏💐🏵💥...

(पूरा पढ़ें)
Pranam Bell Jyot +35 प्रतिक्रिया 11 कॉमेंट्स • 0 शेयर

Shubh ratri 🙏🌸🌷🌼🙏🌹🌾🍁🌻🙏🌿🌸🌾🍁Om sai namo namah 🙏 Sadguru sai namo namah 🙏 Jai Jai sai namo namah 🙏 Baba sai namo namah 🙏 Shirdi sai namo namah 🙏🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Sindoor Dhoop Belpatra +85 प्रतिक्रिया 36 कॉमेंट्स • 4 शेयर