+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+10 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

ADI shakt ma vindhyawasini. Ki kripa sab par bani rahe

+17 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 3 शेयर

ADI shakt ma vindhyawasini ki kripa sab par bani rahe

+31 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 19 शेयर

Adisakti ma vindhyawasini mandir. Vindhyawasini dham Mithapur u p

+18 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 1 शेयर