మాలిని
మాలిని May 5, 2021

🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀 శ్రీరాముని సౌశీల్యం... 🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀 రావణుడు మరణించిన తరువాత మండోదరి... త్రిలోక వీరుడైన తన భర్తను సంహరించినిది ఒక మానవుడు అని తలంచి.... బాధ, కోపం,ఒకింత ఆశ్చర్యంతో రాముడిని చూడాలని యుద్ధభూమికి వచ్చింది. ఆసమయంలో రాముడు ఒక చిన్న రాతి మీద పక్కకి కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆమె రాముడిని సమీపించగానే.... అది సాయంకాలం కావడంతో ఆమె నీడ రాముని పాదాలపై పడబోతోంది. ఎవరిదో స్త్రీ నీడ తన పై పడుతుందని గమనించిన శ్రీరాముడు తన కాళ్ళను పక్కకు తీసుకున్నాడు. అది గమనించిన మండోదరి నిశ్రేష్టురాలై, ఆ తర్వాత పరమార్దం గ్రహించింది... పర స్త్రీ నీడను కూడా తాకని ధర్మాత్ముడు కాబట్టే స్ట్రీలోలుడైనా తన భర్తను సంహరించాడని తలచి తలొంచుకొని వెళ్లిపోయింది. 🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀
శ్రీరాముని సౌశీల్యం...
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀
రావణుడు మరణించిన  తరువాత మండోదరి...
త్రిలోక వీరుడైన తన భర్తను సంహరించినిది ఒక మానవుడు అని తలంచి....
 బాధ, కోపం,ఒకింత ఆశ్చర్యంతో రాముడిని చూడాలని యుద్ధభూమికి వచ్చింది.
ఆసమయంలో రాముడు ఒక చిన్న రాతి మీద పక్కకి కూర్చుని ఉన్నాడు.
ఆమె రాముడిని సమీపించగానే....
అది సాయంకాలం కావడంతో ఆమె నీడ రాముని పాదాలపై పడబోతోంది. ఎవరిదో స్త్రీ నీడ
తన పై పడుతుందని గమనించిన శ్రీరాముడు తన కాళ్ళను పక్కకు తీసుకున్నాడు. అది గమనించిన మండోదరి నిశ్రేష్టురాలై, ఆ తర్వాత పరమార్దం గ్రహించింది...
పర స్త్రీ నీడను కూడా తాకని ధర్మాత్ముడు కాబట్టే స్ట్రీలోలుడైనా తన భర్తను సంహరించాడని తలచి తలొంచుకొని వెళ్లిపోయింది. 
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

+11 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 9 शेयर

कामेंट्स

+41 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Shanti Pathak May 7, 2021

+165 प्रतिक्रिया 38 कॉमेंट्स • 213 शेयर
GOVIND CHOUHAN May 7, 2021

+26 प्रतिक्रिया 6 कॉमेंट्स • 29 शेयर
sanjay Awasthi May 7, 2021

+84 प्रतिक्रिया 15 कॉमेंट्स • 86 शेयर
Ajay Kumar May 7, 2021

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर

+20 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 5 शेयर

ठाकुर जी एक कटोरे में मिट्टी लेकर उससे खेल रहे थे। राधा रानी ने पूछा :- गोपाल जी ये क्या कर रहे हो ? ठाकुर जी कहने लगे :- मूर्ति बना रहा हूँ। राधा ने पूछा :- किसकी ? उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। और कहने लगे :- एक अपनी और एक तुम्हारी। राधा भी देखने के उद्देश्य से उनके पास बैठ गयी । अब ठाकुर जी ने कुछ ही पल में दोनों मूर्तियाँ तैयार कर दी।और राधा रानी से पूछने लगे :- बताओं कैसी बनी है ? मूर्ति इतनी सुंदर मानों अभी बोल पड़ेंगी।परन्तु राधा ने कहा:- मजा नहीं आया।इन्हें तोड़ कर दुबारा बनाओ। अब ठाकुर जी अचरज भरी निगाहों से राधा की ओर देखने लगें।और सोचने लगे कि मेरे बनाए में इसे दोष दिखाई दे रहा हैं। परन्तु उन्होंने कुछ नहीं कहा।और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर उस कटोरे में डाल दिया।और उस मिट्टी को गुथने लगें। अब उन्होंने फिर से मूर्तियाँ बनानी शुरू की।और हुबहू पहले जैसी मूर्तियाँ तैयार की। अबकी बार प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि से राधे की ओर देखा ? राधा ने कहा:- ये वाली पहले वाली से अधिक सुंदर है। ठाकुर जी बोले :- तुम्हें कोई कला की समझ वमझ हैं भी के नहीं।इसमें और पहले वाली में मैंने रति भर भी फर्क नहीं किया।फिर ये पहले वाली से सुंदर कैसे हैं ? राधा ने कहा :- "प्यारे" यहाँ मूर्ति की सुंदरता को कौन देख रहा है।मुझे तो केवल तेरे हाथों से खुद को तुझमें मिलवाना था। ठाकुर जी :- अर्थात ????? अब राधा रानी ठाकुर जी को समझा रही थी :- देखों मोहन, तुमनें पहले दो मूर्ति बनाई।एक अपनी और एक हमारी। ठाकुर जी :- हाँ बनाई । राधा :- फिर तुमनें इन्हें तोड़कर वापस कटोरे में डालकर गुथ दिया। ठाकुर जी :- हाँ तो ? राधा रानी :- बस इस गुथने की परिक्रिया मे ही मेरा मनोरथ पूरा हो गया। मैं और तुम मिलकर एक हो गए। ठाकुर जी बैठे-बैठे राधा जी को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे।। . 🙏राधे कृष्णा🙏राधे कृष्णा🙏

+69 प्रतिक्रिया 20 कॉमेंट्स • 32 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB