దేవాలయాల సందర్శనలో నియమ నిబంధనలు 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 దేవాలయం అంటే దైవం నెలవున్న స్థలం. పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రం. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు భక్తుల అభీష్టములు తీర్చడానికి కొలువై ఉన్న పరమ పావన నివాసం, అలాంటి దేవాలయమునకు దర్శనమునకు వెళ్ళునపుడు కొన్ని ధర్మములను పద్ధతులను ఆచరించాలి. అప్పుడే ఆ దైవం యొక్క అనుగ్రహమునకు పాత్రులము అవుతాము. 1) దేవాలయం సందర్శించే, స్త్రీ పురుషులెవరైనా సరే, గుడికి వెళ్ళే ముందు శుచిగా స్నానం చేసి విధిగా నుదుట వారి వారి సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా, తిలక ధారణ లేదా కుంకుమ ధరించాలి అస్సలు హిందువులైన ప్రతివారూ, ఎల్లప్పుడూ నుదుటన తిలక దారుణం చేయాలి. 2) సంప్రదాయమైన వస్త్రములు ధరించాలి. స్త్రీలు- చీరలు, పురుషులు-ధోవతి/ఉత్తరీయం, పెళ్ళి కాని ఆడపిల్లలు పరికిణీలు లేదా చుడీదార్ ధరించాలి. భారతీయ సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించి వెళ్ళాలి. 3) కనీస పూజా సామాగ్రిని తీసుకొని వెళ్ళాలి. పెద్దవారి దగ్గరికి వెళ్ళినా మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఒట్టి చేతితో వెల్లరాదు. గీతలో పరమాత్ముడు ” పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి” ఎవరైతే నాకు భక్తీతో పత్రం కాని పుష్పం కాని ఫలం కాని ఉదకం కాని సమర్పిస్తారో వాటిని ప్రీతితో స్వీకరిస్తాను” అన్నాడు. 4) గుడి ముందుకు చేరుకోగానే మొదట కాళ్ళూ చేతులు, నోరు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5) ఆలయం ప్రవేశించడానికి ముందు గోపురానికి నమస్కరించి తర్వాత మెట్లకు నమస్కరించాలి. 6) ఆలయం లోనికి ప్రవేశించినప్పటినుండి భగవంతుని నామం జపిస్తూ, లౌకిక విషయాలు చర్చించకుండా మరియు పరధ్యాస చేయకుండా, ఏకాగ్రత అంతా దేవుడిపైనే ఉంచాలి. 7) నామ జపం చేస్తూ నిదానంగా గర్భాలయం చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి పురుషులు స్వామికి కుడి వైపు, స్త్రీలు ఎడమ వైపు నిల్చోవాలి. 8) మొదట మూల విగ్రహం పాదాలను దర్శించి తరువాత స్వామి కళ్ళలోకి చూస్తూ నమస్కరించుకోవాలి. 9) అర్చన చేసుకునేవారు తమ గోత్రము ఇంటిపేరు నక్షత్రము చెప్పుకోవాలి. తీర్థం తీసుకునే సమయంలో అరచేయిని గోకర్ణాకృతిలో పెట్టి చేయి కింద ఏదైనా వస్త్రం ఉంచుకుని ” అకాల మృత్యు హరణం …” అనే మంత్రం స్వయంగా చెప్పుకుంటూ భక్తితో తీర్థాన్ని శబ్దం రాకుండా తీస్కోవాలి. 10) దర్శనం అయిన తరువాత కాసేపు కూర్చొని నామ జపం చేస్తూ ప్రశాంత చిత్తంతో ఉండాలి. 11) ప్రసాదం భక్తులందరికీ పంచి తామూ భక్తితో తీస్కోవాలి. 12) తిరిగి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ స్వామికి నమస్కరించుకుని బయటికి వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ గోపురానికి నమస్కరించి వెళ్ళాలి. 13) ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు వేగం కూడదు. చాలా నిదానంగా చేయాలి. 14) అనవసరంగా మాట్లాడటం. అనవసర పదజాలాలు ఉపయోగించకూడదు 15) ఆవలింతలు, జుట్టు పీక్కోవడం, తల గీక్కోవడం లాంటివి చేయకూడదు. 16) జననం, మరణం సంబంధించిన విషయాలపై మాట్లాడకూడదు. 17) టోపీలు, తలకు వస్త్రాలు కట్టుకోవడం చేయకూడదు. 18) ధ్వజస్తంభం, బలిపీఠం, గోపుర స్థలాలను తొక్క కూడదు. 19) ఆధునిక, ఆకర్షణీయ మరియు అరకొర దుస్తులను ధరించకూడదు. 20) నందీశ్వరుడు, శివలింగానికి మధ్యలో వెళ్ళకూడదు. 21) ఆలయ దేవతలకు మన వీపు భాగం చూపించరాదు. కావున, దర్శనం పూర్తయ్యాక వెనకవైపు కాస్త దూరం నడిచి ఆ తర్వాత తిరగాలి. 22) రెండు చేతులతో అంజలి సమర్పిస్తున్నట్లుగా నమస్కారం చేయాలి. ఒక చేత్తో నమస్కారం చేయడం, ఒక చేతి వేళ్ళని మూతికి లేదా పెదవులకు తాకించి (ప్చ్ ప్చ్) అనే శబ్దాలు వచ్చే విధంగా చేసే నమస్కారం భంగిమలు పూర్తి నిషేధం మరియు చేయనేరాదు 23) భుజాలపై టవల్స్ వేసుకుని దర్శనం చేయకూడదు. 24) ఆలయంలో భుజించడం, నిద్రించడం చేయకూడదు. 25) ఆలయంలో ఎత్తైన ప్రాంతంలో కూర్చోకూడదు. 26) బలిపీఠంలో ఉన్న సన్నిధిని మ్రొక్క కూడదు. 27) ఆలయ ఆస్తులను అపహరించకూడదు. 28) అష్టమి, నవమి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, మాస ప్రారంభం, సోమవారం, ప్రదోషం, చతుర్థి రోజుల్లో బిల్వ దళాలను తుంచకూడదు. 29) ఆలయంలో స్నానం చేయకుండా ప్రవేశించకూడదు. 30) మూల విరాట్ వద్ద దీపం లేకుండా దర్శనం చేయకూడదు. 31) ఆలయానికి వెళ్లొచ్చిన వెంటే కాళ్లను కడగకూడదు. కాసేపు కూర్చున్న తర్వాతే ఇవన్నీ చేయాలి. 32) ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, తిరిగి వచ్చేంత వరకు నిదానం ఉండాలి. 33) గోపుర దర్శనం తప్పక చేయాలి. 34) ఆలయంలోని మర్రి చెట్టుకు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు. 35) ఆలయంలోపల గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. 36) మన మాటలు, చేష్ఠలు ఇతరులకు ఆటంకంగా ఉండకూడదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా ఎన్నో వస్తాయి. ముఖ్యమైనవి మాత్రం తెలపడం జరిగినది. ***************************** 🙏భవదీయుడు🙏 ముక్తాపురం వేంకట కృష్ణమోహన్ +91 9704440791 👉 ఇప్పటికి దాదాపు 2540 మంది సభ్యులు వున్న మా గ్రూపులు👇 (శ్రీవైష్ణవం శరణాగతి 1/2/3/4/5/6, ఆధ్యాత్మికం సనాతనం 1/2/3/4 ఓం శైవం శివోహం 1/2 )

దేవాలయాల సందర్శనలో నియమ నిబంధనలు

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

దేవాలయం అంటే దైవం నెలవున్న స్థలం. పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రం. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు భక్తుల అభీష్టములు తీర్చడానికి కొలువై ఉన్న పరమ పావన నివాసం, అలాంటి దేవాలయమునకు దర్శనమునకు వెళ్ళునపుడు కొన్ని ధర్మములను పద్ధతులను ఆచరించాలి. అప్పుడే ఆ దైవం యొక్క అనుగ్రహమునకు పాత్రులము అవుతాము.

1) దేవాలయం సందర్శించే, స్త్రీ పురుషులెవరైనా సరే, గుడికి వెళ్ళే ముందు శుచిగా స్నానం చేసి విధిగా నుదుట వారి వారి సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా, తిలక ధారణ లేదా కుంకుమ ధరించాలి
అస్సలు హిందువులైన ప్రతివారూ, ఎల్లప్పుడూ నుదుటన తిలక దారుణం చేయాలి.

2) సంప్రదాయమైన వస్త్రములు ధరించాలి. 
స్త్రీలు- చీరలు, 
పురుషులు-ధోవతి/ఉత్తరీయం, పెళ్ళి కాని ఆడపిల్లలు పరికిణీలు లేదా చుడీదార్ ధరించాలి. భారతీయ సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించి వెళ్ళాలి. 

3) కనీస పూజా సామాగ్రిని తీసుకొని వెళ్ళాలి. పెద్దవారి దగ్గరికి వెళ్ళినా మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఒట్టి చేతితో వెల్లరాదు. గీతలో పరమాత్ముడు ” పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి” ఎవరైతే నాకు భక్తీతో పత్రం కాని పుష్పం కాని ఫలం కాని ఉదకం కాని సమర్పిస్తారో వాటిని ప్రీతితో స్వీకరిస్తాను” అన్నాడు.

4) గుడి ముందుకు చేరుకోగానే మొదట కాళ్ళూ చేతులు, నోరు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

5) ఆలయం ప్రవేశించడానికి ముందు గోపురానికి నమస్కరించి తర్వాత మెట్లకు నమస్కరించాలి.

6) ఆలయం లోనికి ప్రవేశించినప్పటినుండి భగవంతుని నామం జపిస్తూ, లౌకిక విషయాలు చర్చించకుండా మరియు పరధ్యాస చేయకుండా, ఏకాగ్రత అంతా దేవుడిపైనే ఉంచాలి.

7) నామ జపం చేస్తూ నిదానంగా గర్భాలయం చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి పురుషులు స్వామికి కుడి వైపు, స్త్రీలు ఎడమ వైపు  నిల్చోవాలి.

8) మొదట మూల విగ్రహం పాదాలను దర్శించి తరువాత స్వామి కళ్ళలోకి చూస్తూ నమస్కరించుకోవాలి.

9) అర్చన చేసుకునేవారు తమ గోత్రము ఇంటిపేరు నక్షత్రము చెప్పుకోవాలి. తీర్థం తీసుకునే సమయంలో అరచేయిని గోకర్ణాకృతిలో పెట్టి చేయి కింద ఏదైనా వస్త్రం ఉంచుకుని ” అకాల మృత్యు హరణం …” అనే మంత్రం స్వయంగా చెప్పుకుంటూ భక్తితో తీర్థాన్ని శబ్దం రాకుండా తీస్కోవాలి.

10) దర్శనం అయిన తరువాత కాసేపు కూర్చొని నామ జపం చేస్తూ ప్రశాంత చిత్తంతో ఉండాలి.

11) ప్రసాదం భక్తులందరికీ పంచి తామూ భక్తితో తీస్కోవాలి.

12) తిరిగి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ స్వామికి నమస్కరించుకుని బయటికి వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ గోపురానికి నమస్కరించి వెళ్ళాలి.

13) ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు వేగం కూడదు. చాలా నిదానంగా చేయాలి.

14) అనవసరంగా మాట్లాడటం. అనవసర పదజాలాలు ఉపయోగించకూడదు

15) ఆవలింతలు, జుట్టు పీక్కోవడం, తల గీక్కోవడం లాంటివి చేయకూడదు.

16) జననం, మరణం సంబంధించిన విషయాలపై మాట్లాడకూడదు.

17) టోపీలు, తలకు వస్త్రాలు కట్టుకోవడం చేయకూడదు.

18) ధ్వజస్తంభం, బలిపీఠం, గోపుర స్థలాలను తొక్క కూడదు.

19) ఆధునిక, ఆకర్షణీయ మరియు అరకొర దుస్తులను ధరించకూడదు.

20) నందీశ్వరుడు, శివలింగానికి మధ్యలో వెళ్ళకూడదు.

21) ఆలయ దేవతలకు మన వీపు భాగం చూపించరాదు. కావున, దర్శనం పూర్తయ్యాక వెనకవైపు కాస్త దూరం నడిచి ఆ తర్వాత తిరగాలి.

22) రెండు చేతులతో అంజలి సమర్పిస్తున్నట్లుగా నమస్కారం చేయాలి. 
ఒక చేత్తో నమస్కారం చేయడం, ఒక చేతి వేళ్ళని మూతికి లేదా పెదవులకు తాకించి (ప్చ్ ప్చ్) అనే శబ్దాలు వచ్చే విధంగా చేసే నమస్కారం భంగిమలు పూర్తి నిషేధం మరియు చేయనేరాదు

23) భుజాలపై టవల్స్ వేసుకుని దర్శనం చేయకూడదు.

24) ఆలయంలో భుజించడం, నిద్రించడం చేయకూడదు.

25) ఆలయంలో ఎత్తైన ప్రాంతంలో కూర్చోకూడదు.

26) బలిపీఠంలో ఉన్న సన్నిధిని మ్రొక్క కూడదు.

27) ఆలయ ఆస్తులను అపహరించకూడదు.

28) అష్టమి, నవమి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, మాస ప్రారంభం, సోమవారం, ప్రదోషం, చతుర్థి రోజుల్లో బిల్వ దళాలను తుంచకూడదు.

29) ఆలయంలో స్నానం చేయకుండా ప్రవేశించకూడదు.

30) మూల విరాట్ వద్ద దీపం లేకుండా దర్శనం చేయకూడదు.

31) ఆలయానికి వెళ్లొచ్చిన వెంటే కాళ్లను కడగకూడదు. కాసేపు కూర్చున్న తర్వాతే ఇవన్నీ చేయాలి.

32) ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, తిరిగి వచ్చేంత వరకు నిదానం ఉండాలి.

33) గోపుర దర్శనం తప్పక చేయాలి.

34) ఆలయంలోని మర్రి చెట్టుకు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు.

35) ఆలయంలోపల గట్టిగా మాట్లాడకూడదు.

36) మన మాటలు, చేష్ఠలు ఇతరులకు ఆటంకంగా ఉండకూడదు.

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా ఎన్నో వస్తాయి. ముఖ్యమైనవి మాత్రం తెలపడం జరిగినది.

*****************************

🙏భవదీయుడు🙏
ముక్తాపురం వేంకట కృష్ణమోహన్
+91 9704440791
👉 ఇప్పటికి దాదాపు 2540 మంది సభ్యులు వున్న మా గ్రూపులు👇
(శ్రీవైష్ణవం శరణాగతి 1/2/3/4/5/6,
ఆధ్యాత్మికం సనాతనం 1/2/3/4
ఓం శైవం శివోహం 1/2 )

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Annapoorna Oct 25, 2021

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 31 शेयर
Eswar Tanikella Oct 25, 2021

*శివుడి అర్థనారీశ్వర రూపం రహస్యం* శివుడి అర్థనారీశ్వర రూపంపై చాలా మందికి సందేహం కలుగుతుంది. అయితే దీని గురించి వేదాల్లో విపులంగా వివరించారు. సృష్టి ఆరంభ సమయంలో బ్రహ్మ చేసిన మానసిక సృష్టి విస్తరించకపోవడంతో ఆయనకు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. అప్పుడు మైథునీ సృష్టి చేయమని ఆకాశవాణి బ్రహ్మను ఆఙ్ఞాపించింది. ఆ మాటలు విన్న బ్రహ్మదేవుడు మైథునీ సృష్టికి ప్రయత్నించినా ఎంతకు స్త్రీ జనోత్పత్తి కాకపోవడంతో మళ్లీ విఫలమయ్యాడు. శివుడి అనుగ్రహం లేకపోతే స్త్రీ సృష్టి జరగదు కాబట్టి మహాదేవుని ప్రసన్నం చేసుకోడానికి బ్రహ్మ కఠోర తపస్సు చేశాడు. అలా చాలా ఏళ్లు తీవ్ర తపస్సు చేయడంతో ప్రసన్నుడైన ఉమామహేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వర రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు. ఆదిదేవుని దివ్య స్వరూపాన్ని సందర్శించిన బ్రహ్మ పరమానందభరితుడై సాష్టాంగ ప్రణామం చేశాడు. వత్సా! నీ మనోరథం నాకు అవగతమైంది. సృష్టి వర్థిల్లాలన్న సంకల్పంతో నీవు చేసిన కఠోర తపస్సుకు మెచ్చాను...నీ కోరిక అవశ్యం నెరవేరుతుందని చెప్పి శివుడు తన శరీరం నుంచి ఉమాదేవిని వేరు చేశాడు. ఆ తర్వాత శంకరుడి అర్ధాంగం నుంచి వేరుపడిన ఆది పరాశక్తి అమ్మకు బ్రహ్మదేవుడు సాష్టాంగప్రణామం చేస్తూ ఇలా అన్నాడు. సృష్టి ఆరంభంలో నీ ప్రాణనాథుడైన ఆది దేవుడు నన్ను సృజించాడు...ఆయన ఆదేశానుసారమే సమస్త దేవతాది మానసిక సృష్టి చేశాను. అనేక ప్రయాసల తర్వాత కూడా ఆ సృష్టిని వర్థిల్లింపజేయడంలో నేను విఫలమయ్యాను. కాబట్టి ఇప్పుడు స్త్రీ పురుష సమాగమం ద్వారా నేను ప్రజోత్పత్తి చేసి సృష్టిని మరింత విస్తరింపజేస్తాను. కానీ ఇంత వరకూ స్త్రీని సృష్టించడం కుదరలేదు. నారీ లోకాన్ని సృష్టించడం నా శక్తికి అతీతంగా ఉంది. తల్లీ! నీవు సంపూర్ణ సృష్టికీ, శక్తులకూ ఉద్గమస్థానానివి.హే మాతా! నాకు నారీకుల సృష్టిని చేసే శక్తిని ప్రసాదించమని మరోసారి నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. చరాచర సృష్టి వర్థనార్థం, నా పుత్రుడైన దక్షునికి కుమార్తెగా అవతరించి నాపై దయ చూపుమని బ్రహ్మ అర్ధించాడు. బ్రహ్మ ప్రార్థన ఆలకించిన శివాని తథాస్తు అంటూ అతడికి స్త్రీని సృష్టించే శక్తిని ప్రసాదించింది. లక్ష్య సాధనకు తన భృకుటి మధ్యభాగం నుంచి తనతో సమానమైన ఓ శక్తిని ప్రసరించింది. ఆ దివ్య తేజోరూపాన్ని తిలకించి శివుడు చిరునవ్వుతో దేవీ! బ్రహ్మ తపస్సు ద్వారా నిన్ను ఆరాధించాడు. నీవు అతనిని అనుగ్రహించి మనోభీష్టాన్ని నెరవేర్చు అని పలికాడు. పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞను శిరసావహించిన జగన్మాత బ్రహ్మ కోరిక ప్రకారం దక్షపుత్రిక అయింది. అలా బ్రహ్మకు అనుపమ శక్తిని అనుగ్రహించి శివాని మహాదేవుని శరీరంలో ప్రవేశించింది. తర్వాత మహాదేవుడు కూడా అంతర్థానమయ్యాడు. ఆ నాటి నుంచే ఈ లోకంలో స్త్రీ సృష్టి కొనసాగింది. తన మనోరథంలోని కొర్కె నెరవేరడంతో బ్రహ్మ ఆ పరమేశ్వరుని స్మరించుకుంటూ నిర్విఘ్నంగా సృష్టిని విస్తరింపజేశాడు. అలా శివ- శక్తి పరస్పరాభిన్నులై సృష్టికి మూల కారణమయ్యారు. పుష్పంలో గంధం, చంద్రునిలో వెన్నెల, సూర్యునిలో తేజం నిక్షిప్తమై, స్వభావ సిద్ధమూ ఉన్నట్లే శివుడిలో శక్తి కూడా స్వభావ సిద్ధయై విరాజిల్లుతుంది. శివునిలో ఇ కారమే శక్తి అయి ఉంది. శివుడు ఎల్లకాలం ఒకే రూపానికి ప్రతీక అయితే, శక్తి పరిణామ తత్త్వమై భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. శివుడు అజన్ముడు, ఆత్మ అయితే... శక్తి జగత్తులో నామరూపాల ద్వారా వ్యక్తిని బలంగా ఉంచుతుంది. ఇదే అర్థనారీశ్వరుని రహస్యం. 🙏☯️🕉️🌞🔱🚩 🕉🕉🕉🕉🕉🕉

+24 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Annapoorna Oct 24, 2021

+8 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 13 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Eswar Tanikella Oct 25, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Annapoorna Oct 24, 2021

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Thota Rajesh Oct 25, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB