Ashok Kumar
Ashok Kumar Sep 1, 2017

✨UḌUPĪ KṚṢṆA DARŚAN : 01.08.17 (Friday)✨

✨UḌUPĪ KṚṢṆA DARŚAN : 01.08.17 (Friday)✨

👍PLEASE LIKE THIS PAGE AND KINDLY INVITE YOUR FRIENDS TOO FOR DAILY DARŚAN OF ŚRĪ UḌUPĪ KṚṢṆA👍

🌷Alaṇkāra: Mahālakṣmī Devī (mahādēvayai ca vidmahē, viṣṇu patni cī dhīmahi, tālō lakṣmī: Pracōdayāt)🌷

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ (ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ,ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ , ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್)

(by Paryāyā Śrī Pejāvara Adhokṣaja Maṭha Junior Swāmījī H.H. Viśvaprasanna Tīrtha)

Mahāpujē of Śrī Kṛṣṇa, Śrīpāda Madhwācārya and Mukhyaprāna Hanumān Devaru by Paryāya Swāmījī H.H. Viśveśa Tīrtha Mahārāj. ❤

Uḍupī Kṛṣṇa is considered THE sweetest and innocent looking ancient (more than 5000 years old) deity of the Supreme Personality of Godhead!🙏
(Please click on the profile picture for description of the deity)

Please chant this Mahāmantra:
"Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare!
Hare Rāma Hare Rāma
Rāma Rāma Hare Hare!"........and be happy! 📿☺🙏

Jai Śrī Kṛṣṇa!🌷🙏 o!o
Jai Śrīpāda Madhwācārya!🌸🙏
All glories to Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda! 🌹🙏

(Darśan courtesy Śrī Paraśurāma Bhaṭ jī and Viśveśavāṇi website)

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB