સંત જ્ઞ!ણેશ્વર મહારાજ ની સ્વર ની પુજા

સંત જ્ઞ!ણેશ્વર  મહારાજ ની સ્વર ની પુજા

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराजांची आजची पहाटपूजा

कैवल्याचा पुतळा ।
प्रगटला भूतळा ।
चैतन्याचा जिव्हाळा ।
ज्ञानोबा माझा ।।१।।

साधकांचा मायबाप ।
दरुशने हरे ताप ।
सर्वाभूती सुखरूप ।
ज्ञानोबा माझा ।।२।।

ज्ञानियांचा शिरोमणी ।
वंद्य जो कां पुज्य स्थानीं ।
चिंतकांचा चिंतामणी ।
ज्ञानोबा माझा ।।३।।

चालविली जड भिंती ।
हरली चांगयाची भ्रांती ।
मोक्षमार्गीचा सांगाती ।
ज्ञानोबा माझा ।।४।।

रेड्यामुखी वेद बोलविला ।
गर्व द्विजांचा हरविला ।
शांतिरूप प्रगटला ।
ज्ञानोबा माझा ।।५।।

ब्रम्हसाम्राज्यदीपिका ।
वर्णियेली गितेची टिका ।
विठोबाचा प्राणसखा ।
ज्ञानोबा माझा ।।६।।

गुरूसेवेलागी जाण ।
शरण एका जनार्दन
ञैलोक्याचे जीवन
ज्ञानोबा माझा ।।७।।

+25 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर

कामेंट्स

Champ Kanhaiya Nov 18, 2017
🌀JOB JOB JOB 🌀No investment 🌀Only 2 hours work 🌀Earn 500-2000/- Daily 📲Download Champcash From Play Store & Use Refar id 17348767

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Pawan Saini Apr 6, 2020

+70 प्रतिक्रिया 6 कॉमेंट्स • 8 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Dr. Seema Soni Apr 6, 2020

+175 प्रतिक्रिया 28 कॉमेंट्स • 49 शेयर
rajeet sharma Apr 6, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Virtual Temple Apr 6, 2020

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Virtual Temple Apr 6, 2020

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Sanjay Singh Apr 6, 2020

+41 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 10 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB