Sethu Saamam

हिंदी में पढ़ने के लिए यहां जाएं
mymandir.com/p/r0GlL

Setu Saamam - ahamasmi prathamajaa ritasya

a³ha¹ma²smi prathama³jā² r̥³ta²sya³ pū¹rve² de³ve¹bhyo² a³mr̥¹ta²sya³
nā¹ma² । yo² mā³ da¹dā²ti³ sa²ᵘ ide²va¹
mā²vada³ha²ᵘmanna³ma¹nna²ma³da¹nta²madmi॥594॥

a³ha²m a³smi prathamajā:² pra³thama | jāḥ² r̥³ta¹sya² | pū¹rva²m¹ de³ve¹bhyaḥ² a³mr̥¹ta²sya. a³ | mr̥¹ta²sya¹ nā¹ma | yaḥ mā³ da¹dā²ᵘti saḥ it e³va mā³ avat, aha²m a¹nna²ᵘm a¹nna²ᵘm a³da¹nta²m a³dmi ||

oṁ svagaryam setuṣām purūṣagatirvā 🙆prajāpati r̥ṣiḥ, 👃 triṣṭup chandaḥ, 💓 devatā - atmānne, 🎵 dhaivat svaraḥ॥

sāmagānam :-
oṁ hā²ʳ uhā uhā u ॥ se¹ʳtūʳm̐ sta²ra (3)॥ dusta¹ ॥ rān॥(-2 3)
dāʳne²ʳ nā¹ʳ dāʳna²m (3)॥ hā²ʳ uhā uhā u॥ a²hamasmi prathamajāʳ r̥¹tā'23 syā²'3²4²5²॥
hā²ʳ uhā uhā u ॥ se¹ʳtūʳm̐ sta²ra (3)॥ dusta¹ ॥ rān॥(-2 3)
aʳkro²ʳdhena kro¹ʳdham (2)॥ a¹kro¹ʳʳdhena। kro¹ʳdham॥
hā²ʳ uhā uhā u ॥ pūrvaṁʳ deʳveʳbhyoʳ amr̥tasya¹ nā'23 mā²'3¹4¹5¹॥
hā²ʳ uhā uhā u ॥ se¹ʳtūʳm̐ sta²ra (3)॥ dusta¹ ॥ rān॥(-2 3)
śra²ddha¹yāʳ śraddhā²ʳm(3)॥ hā²ʳ uhā uhā u॥
yoʳ māʳ dadāʳti saideʳ va¹ mā'23। vā²'3¹4¹5¹ t॥
hā²ʳ uhā uhā u ॥ se¹ʳtūʳm̐ sta²ra (3)॥ dusta¹ ॥ rān॥(-2 3)
sa²tye¹ʳnāʳ nr̥ta²m (3)॥ hā²ʳ uhā uhā u ॥
a²hamannamannamadanta¹mā'23 dmī²'3¹4¹5¹ ॥ hāʳˢ। uhā uhāˢ uˢvā ॥ eṣāʳ¹ gatiḥ (3) ॥ e²ʳta¹da²mr̥¹tam (3) ॥ sva​¹rga²ccha (3) ॥ jyo¹ʳtirga²ccha (3)॥
se¹ʳtūʳm̐ stī²ʳrtvā¹ʳ23​¹4​¹5​¹ ॥ ca²tu¹rā: 2345॥
oṁ śānti³śśā¹nti³śśā¹ntiḥ²

I am the first born of the cosmic order, ( r̥tam -eternal unmanifested truth, yajña). I was present even before the creation of gods, I am the salvation and sole navel of immortality. The person who dedicates me to the ātman, he definitely achieves me. I, the anna, eat those who eat anna (I anna eat the anna eating ones).

Here, the speaker is the parameśwar in the form of anna. In these lines of the mantra, there is a poetic contrast here - as food is necessary for the organisms, in the same way parameśwar is also a neccessity for the upāsakas. All beings consume anna, the same way parmeśwar consume this universe too, he engulfs everything at the time of pralay - universal annihalation. Those who consume anna by doing dāna and offering it to the Supreme, achieves the Supreme as his ultimate destination. On the other hand, the greedy and ignorant beings who consume anna for enjoyment, gets eaten up by the anna itself, by the parmeśwar incorported within the anna.
The parmeśwar is created through r̥tam, and after that all of us are built up the anna, created by the anna - the form of parmeśwar.
anna - means any physical substance that we consume as neccessity of this physical body.
Relationship between body and food is explained in the māṇḍūkya upaniṣada as 'annamayakoṣa:'.
If you see this mantra, then it is an ādhyātmika​ r̥cā, i.e. a mantra in which , īśvara himself introduce him through first person sentences,
this mantra comes in the first chapter of the araṇya kāṇḍa / parva of the sāmaveda , this sacred mantra comes as the last mantra of the adhyāya to present the final conclusion, of the adhyāya. there are many more important mantras. in this kāṇḍa viz. agnimīḻe, asmabhyaṁ tvā, agnirasmi janmanā jātavedā. etc. this mantra is one of the important vedic mantras, and one of my favourite ones too , which I am so pleased to share. Don't forget to listen to the melodious sāmagānam using the link below. This mantra instructs us, how to consume physical comforts without getting attachments, this teaches us to surrender ourselves to the Supreme Brahman,

this knowledge has been imparted in taitarīya upaniṣada as well through the statement,
' ahmannam , ahmannam, ahmannādo'hmannādo'hmannādaḥ ' । The mantra is there as well as 'ahamsmi prathamajā', known as anna shuddhikaraṇam mantra.

bādarāyaṇa also writes brahma as, ' attā carācaragrahaṇāt '।

gītā also has several mantras on the same,

yatkaroṣi yadaśnāsi yajjuhoṣi dadāsi yat | yattapasyasi kaunteya tatkuruṣva madarpaṇam ||3.13||

yajñaśiṣṭāmr̥tabhujo yānti brahma sanātanam।
nāyaṁ loko'styayajñasya kuto़'nyaḥ kurusattama।।4.31।।

brahmārpaṇaṁ brahma havirbrahmāgnau brahmaṇā hutam ।
brahmaiva tena gantavyaṁ brahmakarmasamādhinā ॥ 4.24॥

You can listen to the sweet singing of the sāmagānam in this video here.

#vedic_chanting #vedas #samaveda

https://youtu.be/pvChhPRc4VU

+20 प्रतिक्रिया 6 कॉमेंट्स • 34 शेयर

कामेंट्स

S.G PANDA Apr 3, 2018
👏👏👏 excellence post👍👍👍 jay shree mahakaal🙏🙏🙏

+18 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 18 शेयर
komal dagar Apr 21, 2019

+13 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 22 शेयर

+16 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर
sunits pandey Apr 20, 2019

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 17 शेयर
RenuSuresh Apr 19, 2019

+51 प्रतिक्रिया 16 कॉमेंट्स • 37 शेयर
Harcharan pahwa Apr 20, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Swami Lokeshanand Apr 22, 2019

भरतजी अयोध्या पहुँचे, आज अयोध्या शमशान लग रही है। कोई नगरवासी भरत जी की ओर सीधे नहीं देखता। आज तो सब उन्हें संत मानते हैं, पर उस समय सब के मन में भरतजी को लेकर संशय था। यही संसार की रीत है, जीवित संत को पहचान लेना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि संत चमड़े की आँख से नहीं, हृदय की आँख से पहचाना जाता है। पर वह है कितनों के पास? हाँ! उनके जाने के बाद तो सब छाती पीटते हैं। भरतजी सीधे कैकेयी के महल में गए, क्योंकि रामजी वहीं मिलते थे। कैकेयीजी आरती का थाल लाई है, भरतजी पूछते हैं, भैया राम कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? काँपती वाणी से उत्तर मिला। वही हुआ जिसका कैकेयीजी को भय था। भरतजी की आँखों से दो वस्तु गिर गई, एक वो जो फिर गिरते ही रहे, आँसू। और दूसरी जो फिर नजरों में कभी उठ नहीं पाईं, कैकेयीजी। संत की नजरों से गिर जाना और जीवन नष्ट हो जाना, एक जैसी बात है। भगवान के राज्याभिषेक के बाद की घटना है, कैकेयीजी रामजी के पास आईं, बोलीं- राम! मैं कुछ माँगूगी तो मिलेगा? रामजी की आँखें भीग आईं, कहने लगे, माँ! मेरा सौभाग्य है, कि आपके काम आ सकूं, आदेश दें। कैकेयीजी ने कहा, हो सके तो एकबार भरत के मुंह से मुझे "माँ" कहलवा दो। रामजी ने तुरंत भरतजी को बुलवा भेजा। भरतजी दौड़े आए, दरबार में कदम धरते ही कनखियों से समझ लिया कि वहाँ और कौन बैठा है। तो कैकेयीजी को पीठ देकर खड़े हो गए। रामजी ने पूछा, भरत! मेरी एक बात मानोगे भाई? भरतजी के प्राण सूख गए, गला रुंध गया, परीक्षा की घड़ी आ गई। बोले, मानूँगा भगवान, जो आदेश देंगे मानूँगा, पर एक बात को छोड़ कर। रामजी ने पूछा, वह क्या भरत? भरतजी कहते हैं, इन्हें माँ नहीं कहूँगा॥ अब विडियो देखें- भरत जी अयोध्या आए- https://youtu.be/9TWpf3t8gIs

+14 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 12 शेयर

+178 प्रतिक्रिया 25 कॉमेंट्स • 815 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB