Prakash Singh Rathore
Prakash Singh Rathore Nov 19, 2019

🙏✍🙏 *ज्ञान मंथन* 🙏✍🙏 💞💕💞💕💞💕💞💕💞💕💞💕 *📖 हमारे चार वेद है।* 1] ऋग्वेद 2] सामवेद 3] अथर्ववेद 4] यजुर्वेद ************************************* *📜 कुल 6 शास्त्र है।* 1] वेदांग 2] सांख्य 3] निरूक्त 4] व्याकरण 5] योग 6] छंद ************************************* *⛲ हमारी 7 नदियां।* 1] गंगा 2] यमुना 3] गोदावरी 4] सरस्वती 5] नर्मदा 6] सिंधु 7] कावेरी ************************************* *📚 हमारे 18 पुराण।* 1] मत्स्य पुराण 2] मार्कण्डेय पुराण 3] भविष्य पुराण 4] भगवत पुराण 5] ब्रह्मांड पुराण 6] ब्रह्मवैवर्त पुराण 7] ब्रह्म पुराण 8] वामन पुराण 9] वराह पुराण 10] विष्णु पुराण 11] वायु पुराण 12] अग्नि पुराण 13] नारद पुराण 14] पद्म पुराण 15] लिंग पुराण 16] गरुड़ पुराण 17] कूर्म पुराण 18] स्कंद पुराण ************************************* *🍚 पंचामृत।* 1] दूध 2] दहीं 3] घी 4] मध 5] साकर *********************** *🌌 पंचतत्व।* 1] पृथ्वी 2] जल 3] तेज 4] वायु 5] आकाश *********************** *☘ तीन गुण।* 1] सत्व् 2] रज् 3] तम् ********************** *🌀 तीन दोष।* 1] वात् 2] पित्त् 3] कफ *********************** *🌁 तीन लोक।* 1] आकाश लोक 2] मृत्यु लोक 3] पाताल लोक *********************** *🌊 सात महासागर।* 1] क्षीरसागर 2] दधिसागर 3] घृतसागर 4] मथानसागर 5] मधुसागर 6] मदिरासागर 7] लवणसागर *********************** *🌅 सात द्वीप।* 1] जम्बू द्वीप 2] पलक्ष द्वीप 3] कुश द्वीप 4] पुष्कर द्वीप 5] शंकर द्वीप 6] कांच द्वीप 7] शालमाली द्वीप *********************** *🗿 तीन देव।* 1] ब्रह्मा 2] विष्णु 3] महेश *********************** *🐋🐄🐍 तीन जीव।* 1] जलचर 2] नभचर 3] थलचर *********************** *👴👨👦👳 चार वर्ण।* 1] ब्राह्मण 2] क्षत्रिय 3] वैश्य 4] शूद्र *********************** *🚩 चार फल (पुरुषार्थ)।* 1] धर्म 2] अर्थ 3] काम 4] मोक्ष *********************** *👺 चार शत्रु।* 1] काम 2] क्रोध 3] मोह 4] लोभ *********************** *🏡 चार आश्रम।* 1] ब्रह्मचर्य 2] गृहस्थ 3] वानप्रस्थ 4] संन्यास *********************** *💎 अष्टधातु।* 1] सोना 2] चांदी 3] तांबु 4] लोह 5] सीसु 6] कांस्य 7] पित्तल 8] रांगु *********************** *👥 पंचदेव।* 1] ब्रह्मा 2] विष्णु 3] महेश 4] गणेश 5] सूर्य *********************** *👁 चौदह रत्न।* 1] अमृत 2] अैरावत हाथी 3] कल्पवृक्ष 4] कौस्तुभ मणी 5] उच्चै:श्रवा अश्व 6] पांचजन्य शंख 7] चंद्रमा 8] धनुष 9] कामधेनु गाय 10] धनवंतरी 11] रंभा अप्सरा 12] लक्ष्मी माताजी 13] वारुणी 14] वृष *********************** *🌹🙏🏻 नवधा भक्ति।* 1] श्रवण 2] कीर्तन 3] स्मरण 4] पादसेवन 5] अर्चना 6] वंदना 7] मित्र 8] दास्य 9] आत्मनिवेदन ********************* *🌍 चौदह भुवन।* 1] तल 2] अतल 3] वितल 4] सुतल 5] रसातल 6] पाताल 7] भुवलोक 8] भुलोक 9] स्वर्ग 10] मृत्युलोक 11] यमलोक 12] वरुणलोक 13] सत्यलोक 14] ब्रह्मलोक. *(यह धार्मिक बातें अपने बच्चों को बताइये , दूसरों को भेजीए )* 🙏🙏🙏🍁🌷🍁🙏🙏🙏

🙏✍🙏    *ज्ञान मंथन*    🙏✍🙏
💞💕💞💕💞💕💞💕💞💕💞💕
 *📖 हमारे चार वेद है।*
1] ऋग्वेद
2] सामवेद
3] अथर्ववेद
4] यजुर्वेद
*************************************
*📜 कुल 6 शास्त्र है।*
1] वेदांग
2] सांख्य
3] निरूक्त
4] व्याकरण
5] योग
6] छंद
*************************************
*⛲ हमारी 7 नदियां।*
1] गंगा
2] यमुना
3] गोदावरी
4] सरस्वती
5] नर्मदा
6] सिंधु
7] कावेरी
*************************************
*📚 हमारे 18 पुराण।*
1] मत्स्य पुराण
2] मार्कण्डेय पुराण
3] भविष्य पुराण
4] भगवत पुराण
5] ब्रह्मांड पुराण
6] ब्रह्मवैवर्त पुराण
7] ब्रह्म पुराण
8] वामन पुराण
9] वराह पुराण
10] विष्णु पुराण
11] वायु पुराण
12] अग्नि पुराण
13] नारद पुराण
14] पद्म पुराण
15] लिंग पुराण
16] गरुड़ पुराण
17] कूर्म पुराण
18] स्कंद पुराण
*************************************
*🍚 पंचामृत।*
1] दूध
2] दहीं
3] घी
4] मध
5] साकर
***********************
*🌌 पंचतत्व।*
1] पृथ्वी
2] जल
3] तेज
4] वायु
5] आकाश
***********************
*☘ तीन गुण।*
1] सत्व्
2] रज्
3] तम्
**********************
*🌀 तीन दोष।*
1] वात्
2] पित्त्
3] कफ
***********************
*🌁 तीन लोक।*
1] आकाश लोक
2] मृत्यु लोक
3] पाताल लोक
***********************
*🌊 सात महासागर।*
1] क्षीरसागर
2] दधिसागर
3] घृतसागर
4] मथानसागर
5] मधुसागर
6] मदिरासागर
7] लवणसागर
***********************
*🌅 सात द्वीप।*
1] जम्बू द्वीप
2] पलक्ष द्वीप
3] कुश द्वीप
4] पुष्कर द्वीप
5] शंकर द्वीप
6] कांच द्वीप
7] शालमाली द्वीप
***********************
*🗿 तीन देव।*
 1] ब्रह्मा
 2] विष्णु
 3] महेश
***********************
*🐋🐄🐍 तीन जीव।*
1] जलचर
2] नभचर
3] थलचर
***********************
*👴👨👦👳 चार वर्ण।*
1] ब्राह्मण
2] क्षत्रिय
3] वैश्य
4] शूद्र
***********************
*🚩 चार फल (पुरुषार्थ)।*
1] धर्म
2] अर्थ
3] काम
4] मोक्ष
***********************
*👺 चार शत्रु।*
1] काम
2] क्रोध 
3] मोह
4] लोभ
***********************
*🏡 चार आश्रम।*
1] ब्रह्मचर्य
2] गृहस्थ
3] वानप्रस्थ
4] संन्यास
***********************
*💎 अष्टधातु।*
1] सोना
2] चांदी
3] तांबु
4] लोह
5] सीसु
6] कांस्य
7] पित्तल
8] रांगु
***********************
*👥 पंचदेव।*
1] ब्रह्मा
2] विष्णु
3] महेश
4] गणेश
5] सूर्य
***********************
*👁 चौदह रत्न।*
1] अमृत
2] अैरावत हाथी
3] कल्पवृक्ष
4] कौस्तुभ मणी
5] उच्चै:श्रवा अश्व
6] पांचजन्य शंख
7] चंद्रमा
8] धनुष
9] कामधेनु गाय
10] धनवंतरी
11] रंभा अप्सरा
12] लक्ष्मी माताजी 
13] वारुणी
14] वृष
***********************
*🌹🙏🏻  नवधा भक्ति।*
1] श्रवण
2] कीर्तन
3] स्मरण
4] पादसेवन
5] अर्चना
6] वंदना
7] मित्र
8] दास्य
9] आत्मनिवेदन
*********************
*🌍 चौदह भुवन।*
1] तल
2] अतल
3] वितल
4] सुतल
5] रसातल
6] पाताल
7] भुवलोक
8] भुलोक
9] स्वर्ग
10] मृत्युलोक
11] यमलोक
12] वरुणलोक
13] सत्यलोक
14] ब्रह्मलोक.*(यह धार्मिक बातें अपने बच्चों को बताइये , दूसरों को भेजीए )*

🙏🙏🙏🍁🌷🍁🙏🙏🙏

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर

+17 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Abhishek Mishra May 30, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Sandeep Kumar May 30, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+116 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Vinay Mishra May 30, 2020

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर
u s pandey May 30, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Mahesh Malhotra May 30, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Rajesh Kumar Rajput May 30, 2020

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB