അനീഷ്
അനീഷ് Mar 27, 2020

+13 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

कामेंट्स

Ramesh Kumar Mar 28, 2020
കാളി മഹാകാളി ഭദ്ര കാളി കൊടുങ്ങലൂരമ്മേ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കണേ.

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+12 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+11 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+12 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB