ದಿನಾಂಕ 10-5-2019 ರಂದು ಮಾಗಡಿಯ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವರಪ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಷಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ (6 ನೇ ವರ್ಷದ) ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು.

ದಿನಾಂಕ 10-5-2019 ರಂದು ಮಾಗಡಿಯ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವರಪ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಷಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ (6 ನೇ ವರ್ಷದ) ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು.
ದಿನಾಂಕ 10-5-2019 ರಂದು ಮಾಗಡಿಯ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವರಪ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಷಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ (6 ನೇ ವರ್ಷದ) ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು.
ದಿನಾಂಕ 10-5-2019 ರಂದು ಮಾಗಡಿಯ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವರಪ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಷಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ (6 ನೇ ವರ್ಷದ) ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು.

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Ramesh Kumar Shiwani Apr 12, 2021

+4 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+28 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 19 शेयर
monika Apr 12, 2021

+1 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Raman Sharma Apr 12, 2021

+4 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Sanjay Rastogi Apr 12, 2021

+22 प्रतिक्रिया 9 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+125 प्रतिक्रिया 34 कॉमेंट्स • 30 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB