मायमंदिर फ़्री कुंडली
डाउनलोड करें
durgaprasad
durgaprasad Jun 12, 2019

+6 प्रतिक्रिया 3 कॉमेंट्स • 5 शेयर

कामेंट्स

NAG P Jun 17, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*శ్రీసాయిలీలా విలాసమ్*..!! షిరిడీలో నివసించిన శ్రీరామచంద్ర అమృత రావుదేశ్ ముఖ్ గారు తమ అనుభవాన్ని ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. నేను షిరిడీలో నివసిస్తున్నా గాని, బాబా మందిరానికి వెళ్ళే అలవాటు నాకు లేదు.1961 వ.సంవత్సరం లో మాపెద్దమ్మాయికి టైఫాయిడ్ వచ్చింది. ఆమెను ఆస్పత్రిలో (ఇపుడది సాయినాధ్ ఛాయా గెస్ట్ హౌస్ గా పిలవబడుతూ వుంది) చేర్పించాము.ఆస్పత్రిలో వైద్యం చేయించినా గాని జ్వరం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. నాభార్య పొద్దున్న,సాయంత్రం మాఅమ్మాయి కి బాబాతీర్ధం యిస్తూ వుండేది. ఆస్పత్రిలో 45 రోజులపాటు వైద్యం చేయించినా, పరిస్థితిలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. టైఫాయిడ్ పూర్తి గా తగ్గలేదు.ఇక విసుగు వచ్చి అమ్మాయిని ఏస్థితిలో ఆస్పత్రిలో చేర్పించామో అదే స్థితిలో తిరిగి యింటికి తీసుకొని వచ్చేశాము. బాబా తీర్ధం మీదనే పూర్తి విశ్వాసంతో నాభార్య రోజుకు రెండుసార్లు ఊదీ కూడా కలిపి తీర్ధాన్ని మాఅమ్మాయికి త్రాగిస్తూ ఉండేది. ఇక మందు లేమీ వాడలేదు. మందులతోనే నయం కానిది కేవలం బాబా ఊదీ, తీర్ధంతో నయమవు తుందా అని నాభార్యతో అన్నాను. ఆస్పత్రినుంచి తీసుకువచ్చిన మూడు రోజుల తరువాత మా అమ్మాయికి నయమయి ఆహారం తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది. ఒక్క నెలలోనే పరిపూర్ణంగా ఆరోగ్యం చేకూరింది. మందులవల్ల నయం కానిది బాబా ఊదీ తీర్ధం వల్లనే అమ్మాయికి టైఫాయిడ్ తగ్గిందనీ, బాబానే నమ్ముకోమని నాభార్య నన్ను వత్తిడి చేసింది. మా అమ్మగారు సాయిబాబా జీవించి ఉన్నకాలంలో ఆయనని చూసింది. ఆమె ప్రతి రోజు బాబా ఆరతికి వెళ్ళేవారు. ప్రతిరోజు బాబా ఊదీ, తీర్ధం తీసుకుంటూ వుండేవారు. 1961 వ.సంవత్సరంలో ఒకరోజు మా అమ్మ గారు తెల్లవారుఝామున 4 గంటలకు కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడం కోసం బయటకు వెళ్ళారు. ప్రమాదవశాత్తు మాయింటి ప్రక్కనే వున్న బావిలో పడిపోయారు. ఆ విషయం ఎవరూ గమనించలేదు. ఉదయం 5 గంటలకు బావిలో నుంచి నీళ్ళు తోడుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆవిడను గమనించి పైకి తీశారు. బావి 48 అడుగుల లోతు వుంది. ఆవిడ పూర్తిగా చల్లని నీటిలో తడిసిపోయారు. అంత వృధ్ధాప్యంలో బాగా చల్లగావున్న నీటిలో గంటవరకు వుండిపోయింది. ఆవిడని బయటకు తీసిన తరువాత యిద్దరు డాక్టర్స్ పరీక్షించి ఆవిడ శరీరం చాలా చల్లగా అయి పోయిందని చెప్పి, బాబా దయవల్లనే ఆవిడ బ్రతికిందని చెప్పారు. 48 అడుగుల ఎత్తు నుండి పడినప్పటికీ బాబా దయవల్ల ఆవిడ శరీరం మీద ఎటువంటి దెబ్బలు గాయాలు తగలలేదు. అంత పెద్దవయసులో ఉన్న ఆవిడకు అసలేమీ దెబ్బలుతగలకుండా అంత విపరీతమయిన చల్లని నీటిలో కూడా గంట సేపు వున్నాగాని ఆవిడ బ్రతికిందంటే శ్రీసాయి బాబా చూపించిన అధ్భుతమయిన లీల తప్ప మరేమీ కాదని డాక్టర్స్ కూడా ఆశ్చర్య పోయారు. వృధ్ధురాలయిన మా అమ్మగారిని బాబా మాత్రమే కాపాడారని నాకు తెలిసొచ్చింది. నాకు బాబా మీద పుర్తి నమ్మకం కలిగి ఆయనను పూజించడం మొదలుపెట్టాను. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం మరాఠీ భాషలో ఉన్న బాబా సత్చరిత్ర పారాయణ మొదలుపెట్టాను. ఎప్పుడయితే నేను పారాయణ చేయడం మొదలుపెట్టడం ప్రారంభించానో సరిగా అదే సమయంలో ఒక పెద్ద కప్ప నా పారాయణ పూర్తయేంత వరకు నాప్రక్కనే వచ్చి కూర్చు నేది. ఈవిధంగా మొత్తం సత్చరిత్ర పారాయణ పూర్తి అయేంతవరకు జరిగింది. సత్ చరిత్ర పారాయణ పూర్తయిన ఆ తరువాతి రోజునుంచి ఆకప్ప మరలా రాలేదు. ఈ దృశ్యాన్ని మా కుటుంబసభ్యులే కాక మా యింటికి వచ్చిన వారందరూ చూశారు. నేను చేసే పారాయణ వింటూ నాలో ఆయనపై నమ్మకాన్ని పెంపొందించడానికే బాబా ఆ రూపంలో వచ్చారని మేమంతా ప్రగాఢంగా విశ్వసించాము. ఆతరువాత మా పెద్దమ్మాయి కి వివాహం చేయడానికి పెద్ద సమస్య ఎదురయింది. నా స్థితి ఎలా వున్నప్పటికి ఎలాగయినా సరే 1974 వ. సంవత్సరంలో మా పెద్దమ్మాయికి వివాహం జరిపి తీరాల్సిందే నని నిశ్చయించుకొన్నాను. ఆ సమయంలో నా ఆరోగ్యం పాడయింది. వివాహం జరిపించడానికి కూడా తగిన ఆర్ధిక స్థోమత లేదు. హృదయపూర్వకంగా బాబాని ప్రార్ధించాను. – “బాబా, మొదట్లో నాకు నీమీద నమ్మకం లేకపోయినా గాని నాకుటుంబానికి వచ్చిన కష్టాలను నివారించావు. నేను ఇపుడు నిన్ను మనఃపూర్వకంగా వేడుకొంటున్నాను. మా పెద్దమ్మాయి వివాహాన్ని జరిపించు. నా అనారోగ్యాన్ని నివారించి ఆరోగ్యవంతుడిని చేయి” బాబా నాప్రార్ధన విన్నారు. 1975 జనవరిలో ఒకరోజు ఉదయం మా అన్నయ్య పెళ్ళిమాటలు మాట్లాడుకోవటానికి పెళ్ళికుమారుని తల్లిదండ్రులను వెంట బెట్టు కుని మా యింటికి వచ్చాడు.18.05.1975 న వివాహానికి ముహూర్తం నిర్ణయించాము. ఎక్కువ ఆర్భాటాలు లేకుండా మాకు తగి నంతలో బాబావారి పెండ్లి మండపంలో అతి సాధారణంగా వివాహం జరిపించాము. మేము 500 మంది అతిధులకు భోజనాలనుఏర్పాటు చేశాము. మా అంచనాకు మించి 800 మంది వచ్చారు. వచ్చిన వారందరికీ భోజనాలు పెట్ట లేకపోతే మా కుటుంబగౌరవం మంట కలిసి పోతుంది. ఈ సమస్యని అధిగమించడానికి మాకు ఎటువంటి దారి కనిపించలేదు. ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో పడి పోయాము. బాబామీద అచంచలమయిన పూర్తి విశ్వాసం తో వెంటనే బాబాగారి ద్వారకామాయికి పెరుగెత్తాను. మా కుటుంబగౌరవాన్ని నిలబెట్ట మని హృదయపూర్వకంగా కన్నీళ్ళతో ప్రార్ధించాను.ఊదీ తీసుకుని పెండ్లిమండపానికి తిరిగి వచ్చాను. వండిన పదార్ధాలతో నిండి వున్న పాత్రలన్నిటిలోను ఊదీ వేసి, వచ్చిన అతిధులందరికీ వడ్డన ప్రారంభించాము. ఆశ్చర్యం 800 మందికి వడ్డన చేయగా 200 మందికి సరిపడా భోజనపదార్ధాలు యింకా మిగిలి వున్నాయి. సర్వాంతర్యామి అయిన బాబా తన లీలావిలాసంతో మాయింటి గౌరవాన్ని నిలబెట్టారు.

+8 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 3 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB