ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀ May 5, 2021

ಕ್ವಪ್ರಾಸೂತ ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀ ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತವ ಜನನೇ | ವಿಪ್ರಾಃ ಪ್ರಾಹುರಜಂ ಗಣರಾಜಂ ಯಃ ಪ್ರಾಚಾಮಪಿ ಪೂರ್ವತನಃ ||

ಕ್ವಪ್ರಾಸೂತ ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀ ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತವ ಜನನೇ |
ವಿಪ್ರಾಃ ಪ್ರಾಹುರಜಂ ಗಣರಾಜಂ ಯಃ ಪ್ರಾಚಾಮಪಿ ಪೂರ್ವತನಃ ||

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर

+29 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 34 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 19 शेयर

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 34 शेयर

+14 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर
Harish V Kurdekar May 5, 2021

+6 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 5 शेयर

+14 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 3 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB