श्री स्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली १. ॐ दिगंबराय नम:। २. ॐ वैराग्यांबराय नम:। ३. ॐ ज्ञानांबराय नम:। ४. ॐ स्वानंदांबराय नम:। ५. ॐ अतिदिव्यतेजांबराय नम:। ६. ॐ काव्यशक्तिप्रदायिने नम: ७. ॐ अमृतमंत्रदायिने नम:। ८. ॐ दिव्यज्ञानदत्ताय नम:। ९. ॐ दिव्यचक्षुदायिने नम:। १०. ॐ चित्ताकर्षणाय नम:। ११. ॐ चित्तप्रशांताय नम:। १२. ॐ दिव्यानुसंधानप्रदायिने नम:। १३. ॐ सद्गुणविवर्धनाय नम:। १४. ॐ अष्टसिद्धिदायकाय नम:। १५. ॐ भक्तिवैराग्यदत्ताय नम:। १६. ॐ भुक्ती-मुक्ती-शक्ती प्रदायिने नम:। १७. ॐ आत्मविज्ञानप्रेरकाय नम:। १८. ॐ अमृतानंददत्ताय नम: १९. ॐ गर्वदहनाय नम:। २०. ॐ षड्रिपुहरिताय नम:। २१. ॐ भक्तसंरक्षकाय नम:। २२. ॐ अनंतकोटीब्रह्मांडप्रमुखाय नम:। २३. ॐ चैतन्यतेजसे नम:। २४. ॐ श्रीसमर्थपतये नम:। २५. ॐ अजानुबाहवे नम:। २६. ॐ आदगुरवनम:। २७. ॐ श्रीपादश्रीवल्लभाय नम:। २८. ॐ नृसिंहभानुसरस्वत्यै नम:। २९. ॐ अवधृतदत्तात्रेयाय नम: ३०. ॐ चंचलेश्वराय नम:। ३१. ॐ कुरवपुरवासिने नम:। ३२. ॐ गंधर्वपुरवासिने नम:। ३३. ॐ गिरनारवासिने नम:। ३४. ॐ श्री शैल्यनिवासिने नम:। ३५. ॐ ओंकारवासिने नम:। ३६. ॐ आत्मसूर्याय नम:। ३७. ॐ प्रखरदेज:प्रवर्तिने नम:। ३८. ॐ अमोघतेजानंदाय नम:। ३९. ॐ देदीप्यतेजोधराय नम:। ४०. ॐ परमसिद्धयोगेश्वराय नम:। ४१. ॐ कृष्णानंद-अतिप्रियाय नम:। ४२. ॐ योगिराजराजेश्वराय नम:। ४३. ॐ अकारणकारुण्यमूर्तये नम:। ४४. ॐ चिरंजीवचैतन्याय नम:। ४५. ॐ स्वानंकंदस्वामीने नम:। ४६. ॐ स्मतृगामिने नम:। ४७. ॐ नित्यचिदानंदाय नम:। ४८. ॐ भक्तचिंतामणीश्वराय नम:। ४९. ॐ अचिंत्यनिरंजनाय नम:। ५०. ॐ दयानिधये नम:। ५१. ॐ भक्तहृदयनरेशाय नम:। ५२. ॐ शरणागतकवचाय नम:। ५३. ॐ वेदत्स्फूर्तिदायिने नम:। ५४. ॐ महामंत्रराजाय नम:। ५५. ॐ अनाहतनादप्रदानाय नम:। ५६. ॐ सुकोमलपादांबुजाय नम:। ५७. ॐ चित्-शक्त्यात्मने नम:। ५८. ॐ अतिस्थिराय नम:। ५९. ॐ माध्यन्हभिक्षाप्रियाय नम: ६०. ॐ प्रेमभिक्षांकिताय नम:। ६१. ॐ योगक्षेमवाहिने नम:। ६२. ॐ भक्तकल्पवृक्षाय नम:। ६३. ॐ अनंतशक्तिसूत्रधाराय नम:। ६४. ॐ परब्रह्माय नम:। ६५. ॐ अतितृप्तपरमतृप्ताय नम:। ६६. ॐ स्वावलंबनसूत्रदात्रे नम:। ६७. ॐ बाल्यभावप्रियाय नम:। ६८. ॐ भक्तिनिधानाय नम:। ६९. ॐ असमर्थसामर्थ्यदायिने नम:। ७०. ॐ योगसिद्धिदायकाय नम:। ७१. ॐ औदुंबरप्रियाय नम:। ७२. ॐ वज्रसुकोमलतनुधारकाय नम:। ७३. ॐ त्रिमूर्तीध्वजधारकाय नम:। ७४. ॐ चिदाकाशव्याप्ताय नम:। ७५. ॐ केशचंदनकस्तुरीसुगंधप्रियाय नम:। ७६. ॐ साधकसंजीवनै नम:। ७७. ॐ कुंडलिनीस्फूर्तिदात्रे नम:। ७८. ॐ अलक्ष्यरक्षकाय नम:। ७९. ॐ आनंदवर्धनाय नम:। ८०. ॐ सुखनिधानाय नम:। ८१. ॐ उपमातीते नम:। ८२. ॐ भक्तिसंगीतप्रियाय नम:। ८३. ॐ अकारणसिद्धिकृपाकारकाय नम:। ८४. ॐ भवभयभंजनाय नम:। ८५. ॐ स्मितहास्यानंदाय नम: ८६. ॐ संकल्पसिद्धाय नम:। ८७. ॐ संकल्पसिद्धिदात्रे नम: ८८. ॐ सर्वबंधमोक्षदायकाय नम:। ८९. ॐ ज्ञानातीतज्ञानभास्कराय नम:। ९०. ॐ श्रीकीर्तिनाममंत्राभ्याम् नम:। ९१. ॐ अभयवरदायिने नम:। ९२. ॐ गुरुलीलामृतधाराय नम:। ९३. ॐ गुरुलीलामृतधारकाय नम:। ९४. ॐ वज्रसुकोमलहृदयधारिणे नम:। ९५. ॐ सविकल्पातीतनिर्विकल्पसहजसमाधिभ्यांम् नम:। ९६. ॐ निर्विकल्पातीतसहजसमाधिभ्यांम् नम:। ९७. ॐ त्रिकालातीतत्रिकालज्ञानिने नम:। ९८. ॐ भावातीतभावसमाधिभ्याम् नम:। ९९. ॐ ब्रह्मातीत-अणुरेणुव्यापकाय नम:। १००. ॐ त्रिगुणातीतसगुणसाकारसुलक्षणाय नम:। १०१. ॐ बंधनातीतभक्तिकिरणबंधाय नम:। १०२. ॐ देहातीतसदेहदर्शनदायकाय नम:। १०३. ॐ चिंतानातीतप्रेमचिंतनप्रकर्षणाय नम:। १०४. ॐ मौनातीत-उन्मनीभावप्रियाय नम:। १०५. ॐ बुद्ध्यातीतसद्बुद्धीप्रेरकाय नम:। १०६. ॐ मत्प्रिय-पितामहसद्गुरूभ्याम् नम:। १०७. ॐ पवित्रमतात्यासाहेबचरणारविंदाभ्याम् नम:। १०८. ॐ अक्कलकोटस्वामी समर्थाय नम:।।

+14 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 18 शेयर

कामेंट्स

Bharati Jadhav Apr 8, 2021
श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ

Guru Mankoji Apr 8, 2021
श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ 🙏🙏

Guru Mankoji Apr 8, 2021
धन्यवाद असंच नविन नविन शेर करा 🙏🙏

Radhe Krishna May 13, 2021

+39 प्रतिक्रिया 6 कॉमेंट्स • 16 शेयर
Shanti pathak May 13, 2021

+85 प्रतिक्रिया 15 कॉमेंट्स • 20 शेयर
Shanti pathak May 13, 2021

+55 प्रतिक्रिया 13 कॉमेंट्स • 14 शेयर

+55 प्रतिक्रिया 7 कॉमेंट्स • 23 शेयर
sanjna sharma May 13, 2021

+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 0 शेयर
asha mishra May 13, 2021

+24 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 7 शेयर

+95 प्रतिक्रिया 21 कॉमेंट्स • 51 शेयर
Ashwinrchauhan May 13, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+45 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 42 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB