మాలిని
మాలిని May 5, 2021

*ధైర్యమంటే ప్రమాదాన్ని లెక్కచెయ్యకపోవడం కాదు...* *ప్రమాదాన్ని సరిగా అంచనా వేయడం, అధికమించడం.* 🌹 *శుభోదయం* 🌹

+8 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 26 शेयर

कामेंट्स

+64 प्रतिक्रिया 9 कॉमेंट्स • 38 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+15 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 2 शेयर
rekha May 7, 2021

+6 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+28 प्रतिक्रिया 5 कॉमेंट्स • 17 शेयर
Shanti Pathak May 7, 2021

+54 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 14 शेयर
SunitaSharma May 7, 2021

+53 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 73 शेयर

+32 प्रतिक्रिया 10 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Asha May 7, 2021

+28 प्रतिक्रिया 4 कॉमेंट्स • 11 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB