അനീഷ്
അനീഷ് Apr 14, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Ravi Raj May 13, 2021

+11 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 1 शेयर
അനീഷ് May 13, 2021

+4 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
Deepa Binu May 11, 2021

+215 प्रतिक्रिया 94 कॉमेंट्स • 2 शेयर
അനീഷ് May 13, 2021

#വന്ദേ #വിനായകം ശുഭചിന്ത... ഹൃദയത്തിലും പ്രവർത്തികളിലും നന്മകൾ നിറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാകെ വ്യാപിച്ച് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു....... ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരാശയിലും വെറുപ്പിലും അസംതൃപ്തിയിലും നിഷ്ക്രിയരായി ജീവിതം തള്ളിനീക്കിയാൽ തകർന്ന ചില്ലുപോലെ പാഴായി മാറും നമ്മുടെ ജീവിതവും....... തകർന്ന അവസ്ഥയിൽനിന്ന് തീക്ഷ്ണമായ ആന്തരിക അഗ്നിയിൽ കർമ്മനിരതരാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റവുമായി വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും........ തകർച്ചകൾ, തിരിച്ചടികൾ, പരാജയങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അവസാനമല്ല, മറിച്ച് പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക........

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Rani.R May 11, 2021

+41 प्रतिक्रिया 11 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर
Deepa Binu May 13, 2021

+188 प्रतिक्रिया 80 कॉमेंट्स • 2 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB