ગયા વર્ષના લાલ બાગના રાજા ગણપતિ બાપા મોરયો

ગયા વર્ષના લાલ બાગના રાજા ગણપતિ બાપા મોરયો

+2 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर

कामेंट्स

Shankaranand Hakare Anekal Aug 21, 2017
Vakrathuand Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sravada 🌹🌹🌹🌹🌹

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Jignesh Upadhayay Apr 9, 2020

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Jignesh Upadhayay Apr 9, 2020

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Jignesh Upadhayay Apr 9, 2020

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*।।ॐ।।* सब वस्तुओं की तुलना कर लेना मगर अपने भाग्य की कभी भी किसी से तुलना मत करना। अधिकांशतया लोगों द्वारा अपने भाग्य की तुलना दूसरों से कर व्यर्थ का तनाव मोल लिया जाता है व उस परमात्मा को ही सुझाव दिया जाता है कि उसे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। परमात्मा से शिकायत मत किया करो। हम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उसके इरादे समझ सकें। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमे डालना चाहता हो। अगर आपके पास समय हो तो उसे दूसरों के भाग्य को सराहने में न लगाकर स्वयं के भाग्य को सुधारने में लगाओ। परमात्मा भाग्य का चित्र अवश्य बनाता है मगर उसमें कर्म रुपी रंग तो खुद ही भरा जाता है।🌼🍀🌼 स्वयं विचार करें​...

+13 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 11 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB