ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 🔥 👏 जय श्री सोमनाथ ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 👣 👏 🚩 "नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय: मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे दोस्तों तो आप भी भगवान शिव के भक्त है तो इन मंत्रो का जाप कर सकते है आपकी मनोकामना जरुर पूरी होगी.🔥⛅🍃🌿👣👏🌹🌺नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 🚩 🌹

ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 🔥 👏 जय श्री सोमनाथ ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 👣 👏 🚩 "नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये

कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे

दोस्तों तो आप भी भगवान शिव के भक्त है तो इन मंत्रो का जाप कर सकते है आपकी मनोकामना जरुर पूरी होगी.🔥⛅🍃🌿👣👏🌹🌺नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 🚩 🌹
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 🔥 👏 जय श्री सोमनाथ ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 👣 👏 🚩 "नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये

कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे

दोस्तों तो आप भी भगवान शिव के भक्त है तो इन मंत्रो का जाप कर सकते है आपकी मनोकामना जरुर पूरी होगी.🔥⛅🍃🌿👣👏🌹🌺नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 🚩 🌹
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 🔥 👏 जय श्री सोमनाथ ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 👣 👏 🚩 "नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये

कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे

दोस्तों तो आप भी भगवान शिव के भक्त है तो इन मंत्रो का जाप कर सकते है आपकी मनोकामना जरुर पूरी होगी.🔥⛅🍃🌿👣👏🌹🌺नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 🚩 🌹
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 🔥 👏 जय श्री सोमनाथ ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 👣 👏 🚩 "नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये

कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे

दोस्तों तो आप भी भगवान शिव के भक्त है तो इन मंत्रो का जाप कर सकते है आपकी मनोकामना जरुर पूरी होगी.🔥⛅🍃🌿👣👏🌹🌺नमस्कार 🙏 शुभ प्रभात 🌅 ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार 🙏 🚩 🌹

+49 प्रतिक्रिया 11 कॉमेंट्स • 6 शेयर

कामेंट्स

Babita Sharma Feb 18, 2019
सुप्रभात वंदन भाई 🙏 हर हर महादेव भगवान गौरीशंकर सदा आपका मंगल करें आपका हर पल शुभ एवं मंगलमय हो 🌹🌹

Anju Joshi Feb 18, 2019
ॐ नमः शिवाय जी जय श्री राधे कृष्ण जी सुप्रभात सस्नेह वंदन जी महादेव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। 🌷🙏

brijmohan kaseara Feb 18, 2019
औम जय श्री महाकाल जी सादर नमस्कार जी जय श्री महाकाल भाईसाहब जी

बेबी कुभांर Feb 18, 2019
ऊॅ नमो शिवाय 🚩 हर हर महादेव जय भोलेनाथ 🙏 🙏 🌼🌼🌼🌼🌼

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB