मायमंदिर फ़्री कुंडली
डाउनलोड करें
jayshri .n. dhere Jul 19, 2019

+16 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 11 शेयर
vinayak Kulkarni Jul 19, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
santosh Sonar Jul 19, 2019

+10 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
vinayak Kulkarni Jul 19, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर
Sanjay Shinde Jul 19, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 9 शेयर
kalyan kshirsagar Jul 19, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर

ज्ञानेश्वरी म्हणजे पोथी नव्हे. ज्ञानेश्वरी म्हणजे भगवद्गीतेचे निरूपण. जीवनाची सर्व अंगे जिवंतपणे जगणारा गोपाल, दही, दूध, माखन चोरणारा कन्हैया, कंसासारख्या पाप्याला संपवणारा चिरतरुण श्रीकृष्ण! त्याचे ते विचार! आणि सांगितली तर ती कोणाला? तर जग जिंकण्याची पात्रता अंगी बाळगणा-या तरुण अर्जुनाला. हे तर तरुणांचेच पुस्तक. हे म्हणजे एक मॅनेजमेंटचे पुस्तकच समजा. लाईफची मॅनेजमेंट. जीवन कसे जगावे याचे तत्त्वज्ञान. आपण शाळेचा अभ्यास कसा केव्हाही करतो. तसे ज्ञानेश्वरी केव्हाही वाचावी. सकाळ- संध्याकाळ. अगदी पुलंच्या पुस्तकासारखी. याचे कोणतेही पान उघडावे आणि वाचावे. एकच ओवी कितीही वेळा वाचली तरी त्यातून दरवेळी नवीन प्रकाश मिळतो. कधी कधी तर एकच ओवी घेऊन चिंतन करण्यातच आनंद मिळतो. बाराव्या अध्यायातली ही ओवी बघा – एकाने वृक्षाची लावणी केली दुसरा कापण्या घाव घाली तरी दोघांना एकच सावली देतसे वृक्ष? किंवा ही ओवी.. जयाने केले पेरणे तयासाठी गोड होणे पिळणा-यासी कडू होणे न ठाऊक उसा? ज्ञानेश्वर समत्व बुद्धीबद्दल किती सुंदर सांगतात नाही? या दोनच ओव्या घेऊन मग आपल्या जीवनातल्या अवघड प्रश्नांना सामोरे जा बरे! बघा. बरेचसे प्रश्न चुटकीसरसे संपून जातील. अनेक तरुण मंडळी नेटवर ज्ञानेश्वरी वाचतात. दिवसाला तीन ते चार हजार नवीन वाचक अध्याय वाचतात. काही लोकांना या घटनेचे आश्चर्य वाटते. पण आम्हाला वाटते की ज्ञानेश्वरी ही तरुणांनीच वाचायला हवी. अगदी टीनएजर्सनीच. वेळ-काळ न बघता. दिवसाला अगदी एक ओवी वाचली तरी चालेल. हे पुस्तक एका टीनएजरने लिहिले आहे. म्हणून आम्ही फेसबुकवर रोज एक ओवी प्रसारित करतो. तिला खूप लाईक्स मिळतात. ज्ञानेश्वरीतील तत्त्वज्ञान निवृत्तीचं नाहीच. संपूर्ण ज्ञानेश्वरीत कुठेही जीवनाशी फटकून वागण्याचा सल्ला नाही. कुठेही साधू बनून संसाराचा त्याग करण्याचा उपदेश नाही. उलट जीवनाला आनंदाने सामोरे जाण्यासाठी ज्ञानेश्वरीतील असंख्य दाखले देता येतील. माऊली म्हणतात, इंद्रिया न कोंडी भोगासी न सोडी अभिमान न सोडी स्वजातीचा? कुलधर्म ते आचरून विधिनिषेध ते पाळून सर्व सुखं भोगून मुक्ती आहे ? ज्ञानेश्वरी हे जीवन कसे जगावे याचा दाखला आहे. जीवन व्यवस्थापनाचे हे पुस्तक. ते आयुष्याच्या सुरुवातीलाच वाचायला हवं. ते आचरणात आणायला हवं. त्याचा आनंद घ्यायला हवा. ज्ञानेश्वरीची खरी गरज आहे ती आयुष्याच्या सुरुवातीलाच हातपाय गाळून बसलेल्या असंख्य तरुणांना. निराशेच्या गत्रेत सापडलेल्या, अभ्यासाच्या आणि स्पध्रेच्या बोजाखाली दबलेल्या तरुणांना. जीवनाचा आनंद न घेता एखाद्या ओझ्याप्रमाणे आयुष्याचा प्रत्येक क्षण पुढे लोटणा-या तरुणांनी ज्ञानेश्वरी वाचायला हवी. वर्तमानपत्रांत आत्महत्यांच्या बातम्या वाचल्या की हे अधिक जाणवते. आज आम्हाला अशा असंख्य तरुणांची पत्रे येतात. ज्ञानेश्वरी वाचल्यामुळे आयुष्यात घडून येणा-या आमूलाग्र बदलाची. दृष्टिकोनात बदल झाल्यामुळे आयुष्याचा आनंद घेणा-या तरुणांची. काळजीचे अभ्र दूर झाल्यामुळे जीवनात प्रकाश पसरलेल्या तरुणांची. परदेशातून. खेडयापाडयातून. मुंबई-पुण्यातूनही. हैदराबाद, हरयाणातून. ज्ञानेश्वरी वाचा. ज्ञानेश्वरी भेट द्या. आपल्या त्या आप्तांना द्या, ज्यांना काळजीत बघताना आपल्याला दु:ख होते, अशा तरुणांना द्या. नराशाने घेरलेल्या तरुणांना ज्ञानेश्वरी द्या. घरातल्या मोठया मंडळींना द्याच, पण लहान मुलांना द्या. ज्यांच्या आयुष्याचं सोनं व्हावं अशा तरुणांना द्या. वाचायचा आग्रह नका करू हवं तर. पण त्यांच्या डेस्कटॉपवर असू द्या. शेवटी ज्ञानाचा क्षण यायचा तेव्हाच येतो. * १९,७,१९.शुक्र.plg.

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Santosh Mali Jul 19, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
Hemlata Munddada Jul 19, 2019

+27 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 21 शेयर

+49 प्रतिक्रिया 8 कॉमेंट्स • 46 शेयर

+21 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 13 शेयर
kishor kale Jul 19, 2019

+15 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर