मायमंदिर फ़्री कुंडली
डाउनलोड करें

+16 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 15 शेयर

+13 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Sushma Wakhure Jun 19, 2019

+14 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
गणेश Jun 19, 2019

+3 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 1 शेयर

+9 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 10 शेयर
ACHYUT JOSHI Jun 18, 2019

*🌸श्रीराम जयराम जय जयराम!* *🌼जय सद्गुरु!!*🙏 *🌷 चिंतन : १८.६.२०१९* 🔥🔥🔥 *💧श्रीमहाराजांकडून नाम घेऊन एक तरुण बाई नामस्मरणाला लागल्या. त्यांची नामामध्ये चांगली प्रगती होऊ लागली. मासिकधर्माच्या वेळी मात्र त्या तीन दिवस नाम घेत नसत. नामावाचून तीन दिवस वाया जातात याचे त्यांना वाईट वाटे. त्या अवस्थेत नाम घ्यावे का न घ्यावे, असा प्रश्न त्यांनी श्रीमहाराजांना विचारला. श्रीमहाराज म्हणाले , "माय, त्या अवस्थेत श्वासोस्वास चालतो ना! जर श्वासोस्वास चालतो तर नामस्मरण करण्यास काहीच हरकत नाही. दर श्वासागणिक नाम घेणे प्रत्येकास जरुरीचे आहे. जगण्याकरिता श्वास घेणे जसे मनुष्यास जरुरीचे आहे, तसेच भगवंताच्या भेटीसाठी प्रत्येक श्वासाबरोबर नाम घेणे अगत्याचे आहे. म्हणून या अवस्थेत नाम सोडू नये". श्रीमहाराज पुढे बोलले, "तीन दिवसांची जी अडचण आहे तिचा संबंध मनाशी नसून शरीराशी असल्यामुळे शरीर जरी शुचिर्भूत अवस्थेत नसले तरी मनाच्या सास्थ्याकरिता नामस्मरण करण्यास काहीही हरकत नाही. नंतर समोर बसलेल्या मंडळीतील एका वृद्ध गृहस्थाकडे पाहुन श्रीमहाराज म्हणाले, "महिन्यातील तीस दिवसांपैकी तीन दिवस नामस्मरण होत नाही, ही या माईंची अडचण आहे. पण आपली अडचण तीसही दिवस नामस्मरण होत नाही ही आहे! ही माय केवढी भाग्याची आहे हे लक्षात घेऊन तुम्ही जरूर तिचे अनुकरण करावे.*🌹🙏 (संग्रहित) *जय जय श्रीराम!! जय जय श्रीराम!!*

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+13 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 7 शेयर
shraddha Jun 18, 2019

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+14 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 6 शेयर
गणेश Jun 19, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
gajanan.deshmukh Jun 18, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
गणेश Jun 19, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Raju Dharkar Jun 18, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर