അനീഷ് Oct 10, 2019

+10 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 14 शेयर
അനീഷ് Oct 10, 2019

വന്ദേ വിനായകം ശുഭചിന്ത അര്‍ഥശൂന്യമായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ നാം ഓരോരുത്തരും സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്....... _നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്‍കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തക്കസമയത്ത് പാലിക്കാതിരുന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരെ അസൗകര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല അവര്‍ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴുകയും ചെയ്യും......_ _നാം നല്‍കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായും ആരോഗ്യപരമായും പാലിക്കണമെങ്കില്‍ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുമുമ്പ് നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചുറച്ചതിനുശേഷം മാത്രം വാക്കുകള്‍ നല്‍കുക......_ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വയം സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.....

+15 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर
Vinod Oct 10, 2019

+7 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 11 शेयर
Ramachandra Kumar Oct 10, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर
salilkumar Oct 10, 2019

+12 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 19 शेयर
അനീഷ് Oct 10, 2019

+10 प्रतिक्रिया 1 कॉमेंट्स • 9 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर

+12 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 19 शेयर
Balakrishnan K Oct 10, 2019

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Balakrishnan K Oct 10, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
Nithin M.G. Oct 10, 2019

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Balakrishnan K Oct 10, 2019

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
p.chenthamara Oct 10, 2019

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर